صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
 
دوره تخصصی نرم افزار LandMark در تهران سال 1393
تاريخ و مکان برگزاری : تهران -7 و 8 اسفند ماه 93 مهندس ذاکری