صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
 
همايش ارتباط دانشگاه با صنعت نفت ( دانشگاه آزاد نور )
سخنران : مهندس مقصودی 22 مهر ماه 1394