صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار PipePhase

نرم افزار  PipePhase

کاربرد اصلی این نرم افزار طراحی خطوط لوله در جریان تک‌فازی و چندفازی برای حالت steady state است. در این نرم افزار از معادلات مورد استفاده براي مدل‌سازي خط لوله و انتقال حرارت استفاده می‌شود. محاسبات افت فشار، تعيين قطر خط لوله، نحوه تشكيل هیدرات در خط لوله، Well Tubing Design، فرآيند فرازآوري با گاز و مدل‌سازي آن از دیگر کاربردهای این نرم افزار است.

    

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "