صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   مخازن شکافدار

با توجه به اينكه اكثر مخازن نفتي ايران از نوع تركدار مي باشد اطلاعات كافي در اين زمينه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايستي سعي شود تمامي مكانيزمهاي جابجايي نفت در بازيافت اوليه و مخصوصاً بازيافت ثانويه و نيز تخمين اندازه بلوك سنگ مخزن براي تعيين پارامترهاي لازم به منظور استفاده در شبيه سازيهاي مهندسي مخازن (Reservoir Simulator) و نيز بررسي بلوكهاي سنگ مخزن از نظر شكل هندسي و بررسي جريان سيال از سنگ مخزن به درون تركها (Fractured) مورد توجه خاص قرار گيرد.


 

مخازن شکافدار                     مخازن شکافدار

 

بطور كلي تركها در اين سيستم ها قابليت هدايت و ذخيره سازي پاييني دارند ، يا به عبارتي ماتريكس داراي نفوذ پذيري پايين و ظرفيت ذخيره سازي بالايي مي باشد . جريان واقع در اين چاهها كه تنها از طريق شكافها مي باشد توسط بلوكهاي ماتريكس تغذيه مي شود . مخازن سنگ آهكي ايران عمدتاً تركدار است و در ابتدا بهره برداري از فشار مخزن كاسته شده و توليد نفت كاهش مي يابد به اين دليل لزوم ثابت نگه داشتن و يا كاهش سرعت افت فشار مخزن امري ضروري مي‌باشد .

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "