صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   مخازن شکافدار

با توجه به اينكه اكثر مخازن نفتي ايران از نوع تركدار مي باشد اطلاعات كافي در اين زمينه از اهميت ويژه‌اي برخوردار است و بايستي سعي شود تمامي مكانيزمهاي جابجايي نفت در بازيافت اوليه و مخصوصاً بازيافت ثانويه و نيز تخمين اندازه بلوك سنگ مخزن براي تعيين پارامترهاي لازم به منظور استفاده در شبيه سازيهاي مهندسي مخازن (Reservoir Simulator) و نيز بررسي بلوكهاي سنگ مخزن از نظر شكل هندسي و بررسي جريان سيال از سنگ مخزن به درون تركها (Fractured) مورد توجه خاص قرار گيرد.


 

مخازن شکافدار                     مخازن شکافدار

 

بطور كلي تركها در اين سيستم ها قابليت هدايت و ذخيره سازي پاييني دارند ، يا به عبارتي ماتريكس داراي نفوذ پذيري پايين و ظرفيت ذخيره سازي بالايي مي باشد . جريان واقع در اين چاهها كه تنها از طريق شكافها مي باشد توسط بلوكهاي ماتريكس تغذيه مي شود . مخازن سنگ آهكي ايران عمدتاً تركدار است و در ابتدا بهره برداري از فشار مخزن كاسته شده و توليد نفت كاهش مي يابد به اين دليل لزوم ثابت نگه داشتن و يا كاهش سرعت افت فشار مخزن امري ضروري مي‌باشد .

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "