صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   ژئوفیزیک

به طور خلاصه به علم ژئوفيزيك مطالعه زمين با استفاده از روش‌هاي فيزيكي گويند. آغاز علم ژئوفيزيك به كشف گيلبرت درباره مغناطيس زمين و تئوري نيوتن درباره نيروي گراني زمين بر مي‌گردد. مطالعات ژئوفيزيكي برخلاف مطالعات زمين‌شناسي بيشتر كمي و غير توصيفي‌اند تا كيفي و توصيفي. هدف اصلي بررسي‌هاي ژئوفيزيكي، تعيين محل ساختارهاي زمين‌شناسي و درصورت امكان اندازه‌گيري ابعاد و ويژگي‌هاي فيزيكي آنهاست. مثلاً در اكتشاف نفت، هدف به دست‌آوردن اطلاعات ساختاري است زيرا نفت با عوارض خاصي مثل طاقديس، گسل و در ارتباط است.

 

اصول ژئوفیزیک اکنشافی


   روش‌هاي ژئوفيزيكي به صورت گسترده‌اي در اكتشاف نفت استفاده مي‌شوند. پيشرفت‌هاي اين روش‌ها در اثر گسترش ابزارهاي دقيق‌تر و پيچيده‌تر براي كسب اطلاعات و هم چنين ظهور كامپيوترهاي بسيار سريع براي پردازش داده‌هاي حاصل شده است.

   به طور كلي ژئوفيزيك به دو دسته ژئوفيزيك علمي و ژئوفيزيك عملي تقسيم مي‌شود:

ژئوفيزيك علمی :

   بررسي و شناسايي بعضي از خصوصيات فيزيكي زمين كه خود به بخش‌هاي كوچكتري تقسيم مي‌شود:
   ـ ژئودزي و گراني‌سنجي: مطالعه شكل و ميدان گرانش زمين
   ـ لرزه‌شناسي: مطالعه زمين لرزه‌ها و ارتعاشات حاصل از انفجار هسته‌اي و شيميايي
   ـ ژئومغناطيس و ژئوالكتريكي: مطالعه مغناطيس زمين و پديده‌هاي الكتريكي آن
   ـ ژئوترمومتري: مطالعه ويژگي‌هاي حرارتي زمين
   ـ تكتونوفيزيك: مطالعه جنبه‌هاي فيزيكي تكتونيك جهاني و منطقه‌اي
   ـ ژئوكاسموگرافي: مطالعه و بحث درباره منشأ زمين
   ـ ژئوكرونولوژي: مطالعه و بحث درباره تاريج زمين و زمان حوادث آن
   همچنين علوم ديگر از قبيل هواشناسي و فضاشناسي در محدوده علم ژئوفيزيك قرار مي‌گيرند.

ژئوفيزيك عملي (كاربردي يا اكتشافي) : استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي و اندازه‌گيري خصوصيات فيزيكي سنگ‌هاي زيرسطحي براي اكتشاف ذخاير پنهان شده در زير زمين (از قبيل نفت، گاز، آب، كاني‌ها و ) و يا براي مقاصد مهندسي كه به سه بخش تقسيم مي‌شود.

   ـ دورسنجي: مطالعه خصوصيات سنگ‌هاي سطح زمين با استفاده از ماهواره در مقياس بسيار بزرگ كه تشعشعات و امواج راداري، مايكروويو و مادون قرمز توسط دوربين‌هاي مخصوصي ثبت مي‌گردند.
 

  ـ چاه‌پيمايي يا چاه‌نگاري: مطالعه و بررسي درون زمين با استفاده از دستگاههاي پايين رونده كه بيشتر از ساير روش‌هاي ژئوفيزيكي مورد توجه زمين‌شناسان است.
 

  ـ ژئوفيزيك سطحي (Surface Geophysic): مطالعه خصوصيات فيزيكي سنگ‌هاي سطحي و دريايي و زميني انجام مي‌شود. روش‌هاي مطالعه ژئوفيزيك سطحي بسيار گوناگون است

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "