صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   زمین آمار

شاید مهمترین سوالی که برای یک کارشناس اکتشاف نفت در مورد زمین آمار پیش می‌آید این است که زمین‌آمار برای چه ابداع شده و قرار است چه چیز را بهبود ببخشد و  اساسا  آیا زمین آمار خوب کار می‌کند؟. اینها سوالاتی است که به طور مختصر به آنها پرداخته می‌شود.

 

زمین آمار


اولین شرط موفقیت در طراحی و اکتشاف نفت انجام ارزیابی‌های صحیح از ذخائر و منابع هیدروکربوری است. برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت در یک عملیات اکتشافی، همگی به ارزیابی صحیح منابع و ذخائر هیدروکربوری وابسته است.

پس از اکتشاف ناحیه‌ای، نیمه‌تفصیلی، تفصیلی و اثبات وجود یک ذخیره هیدروکربوری قابل استخراج، در مرحله بعد لازم است به تخمین خصوصیات ذاتی و توزیع فضایی پرداخت. بدیهی است که کل محدوده یک ذخیره به دلایل گوناگونی که همگی روی عملیات اکتشافی اثر می‌گذارند ممکن است قابل استخراج و بهره برداری نباشد.

برای تعیین این خصوصیات لازم است داده‌های سه بعدی (سطحی و عمقی) در اختیار داشت. بنابراین باید نمونه‌برداری در یک شبکه متراکم ( حداقل در محدوده استخراجی) صورت گیرد، چگالی شبکه نمونه‌برداری برای انواع مختلف متفاوت است. روش‌های تخمین ذخیره را می‌توان به طور کلی به دو گروه شامل روش‌های سنتی و روش‌های جدید تقسیم کرد. روش‌های تخمین سنتی بر اصول تجربی استوار هستند و تغییر‌پذیری عیار و یا ضخامت در آنها خطی در نظر گرفته می‌شود.

یکی از روش‌های قدرتمند تخمین ذخیره، روش زمین‌آمار است که تقریبا تمامی شرایط فوق را داراست روش‌های سنتی که مبتنی بر آمار کلاسیک می‌باشند فرض را بر این می‌گذارند که هر نمونه از نظر آماری مستقل از از نمونه‌های دیگر است.

زمین‌آمار، نوعی آمار است که در آن بستگی فضایی مقادیر در نظر گرفته می‌شود و از این رو متغیرهای ناحیه‌ای در آن مورد استفاده قرار می‌گیرند.

پایه‌های زمین آمار توسط ماترون پژوهشگر فرانسوی با انتشار مقاله‌ای در سال 1962 بنا نهاده شد. هر چند روند تکاملی روش‌های آماری مورد استفاده در تخمین ذخائر هیدروکربوری از سالها قبل با پژوهش‌های افرادی مانند سیشل و کریگ آغاز شده بود.

 در اینجا باید به نکته مهمی اشاره کرد و آن تفاوت برداشت‌هایی است که از واژه زمین آمار به عمل می‌آید. زمین آمار در مفهوم اروپایی خود به شاخه‌ای از علم آمار گفته می‌شود که مبتنی بر تئوری متغیر ناحیه‌ای است که توسط ماترون پایه گذاری شده و به اصطلاح با داده‌ها یا متغیرهای فضایی سروکار دارد و از این رو مترادف با آمار فضایی است.

زمین آمار به مفهوم آمریکایی خود به کاربرد تمامی روش‌های آمار که در علوم زمین مورد استفاده هستند، از جمله آمار کلاسیک و آمار فضایی اطلاق می‌شود. این تعریف از زمین آمار مفهومی به مراتب کلی تر  و وسیع تر از مفهوم نظیر آن در کشورهای اروپایی را در بر دارد.

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "