صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   چاه پيمايی ( نمودارگيری از چاه )

چاه پیمایی مجموعه ای از اين روشهاست که اطلاعات پيوسته ای از خصوصيات مختلف مخزن به دست می دهد.

 در عمليات چاه پيمايی، به کمک روشهای متفاوت، اطلاعاتی از طبيعت فيزيکی مخزن شامل خواص مختلف سنگ های مخزن و همچنين سيالات موجود در آن به دست می آيد. اين نتايج که لاگ ناميده می شوند، در مهندسی مخزن و مهندسی بهره برداری مورد استفاده قرار می گيرند.
 
چاه پيمايی نقش بسيار مهمی در صنايع نفتی بازی می کند و به علت اطلاعات ذيقيمتی که در اختيار می گذارد، به عنوان چشم صنعت نفت ناميده می شود. با توجه به اين اهميت روزافزون، ابزار و روشهای گوناگونی در اين زمينه به وجود آمده و توسعه يافته اند. به ويژه با پيشرفت دانش بشری، استفاده از تکنولوژی های الکترونيکی و مخابراتی در زمينه چاه پيمايی گسترش يافته است.


چاه پیمایی

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "