صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   موسسه آموزش عالی پالایش اصفهان

موسسه آموزش عالی پالایش اصفهان:                                                                                                         

مسئول ثبت نام :

مهندس جهان بانی

فعالیتها:

  • همایش و کنفرانس علمی                    مسابقه علمی                                
  • نمایشگاه علمی                               برگزاری کلاس آموزشی
  • برگزاری کارگاه آموزشی                      برگزاری بازدید علمی
  • برگزاری نشست تخصصی                    برگزاری دوره های تخصصی

 

 دوره ها و همایش های پیشرو :


  • همایش و مشاوره دوره های تخصصی و نرم افزاری مهندسی نفت توسط اساتید با تجربه صنعتی

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "