صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   اهواز

آدرس نمایندگی خانه مهندسی نفت در شهر اهواز:

اهواز، دانشگاه صنعت نفت
          
مدیر نمایندگی: مهندس تقوی-09359151183

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "