صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   انتشارات آزاده ( راهیان ارشد)

 

 

کتاب های انتشارات آزاده ( راهیان ارشد ) دانشجویان را برای کنکور آماده می سازد بی شک جزو اولین کتبی است که توسط نخبگان و برگزیدگان دانشگاهی طبقه بندی و تالیف شده است.

کتاب های چاپ شده یا در دست چاپ خانه مهندسی نفت با انتشارات :

1-    مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز و تفسیر سایزمیک با استفاده از نرم افزار PETREL

2-    طراحی عملیات حفاری چاه های نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Drill Office

3-    تفسیر و ارزیابی پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی با استفاده از نرم افزار Geolog

4-    بانک سوالات استخدامی شرکت نفت و گاز

5-    تفسیر داده های ژئوشیمیایی با استفاده از نرم افزار Surfer

6-     تفسیر اطلاعات مکانی با استفاده از نرم افزار Arc GIS

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "