صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   گروه مخازن و چاه آزمايی

اعضای هیئت علمی گروه  مخازن و چاه آزمایی خانه مهندسی نفت ایران

 

 میلاد مقصودی مدیر خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 نوید میرجردوی موسس دپارتمان تخصصی مهندسی نفت راهیان نفت

 

 

 مهندس صفدریان مدیر گروه مخازن و چاه آزمایی

 

بهروز حریمی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت ایران

مهندس مقصودی

مدیر خانه مهندسی نفت

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس میرجردوی

عضو هیئت مدیره

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس صفدریان

مدیر گروه مخازن و چاه آزمایی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 دکتر حریمی

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی نفت

 

 

 

 

 

 سید حامد حاجی سیدی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت


 

 سلماز عابدی- عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت

 

 مجتبی خزایی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت ایران


 دکتر فراست

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی نفت

 

 مهندس حاجی سیدی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 مهندس عابدی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس خزاعی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

فرشاد جعفری مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت

 

مهدس حمزه ای مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت ایران

 

مهندس یوسفی مدر دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت

 

دکتر صفری عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت


مهندس جعفری

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس حمزه ای

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس یوسفی

مدرس دوره های نرم افزاری

دکتری مهندسی نفت

 

دکتر صفری

مدرس مدعو

دکتری مهندسی نفت

 

 


 

 


 

فرخ رمزی پور مدرس دوره های تخصصی خانه مهندسی نفت ایران


مهندس میساقی مکوند

مدرس دوره های تخصصی

کارشناسی ارشد مکانیک سیالات

 

مهندس تقوی نژاد

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس سیاحتی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس رمزی پور

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 


 


 


 


مهندس وحدانی

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد  مهندسی نفت

مهندس زنده دل

مدرس مدعو

کارشناس مهندسی نفت

 

مهندس صالح زاده

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس گلستان

مدرس دوره های نرم افزاری

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "