صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   اهمیت مدارک دوره های خانه مهندسی نفت

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می‌رسانیم، با هدف ارتقاء سطح آموزشی دوره ها و به منظور ارزیابی دقیق دانشجویان، پس از اتمام کلیه دوره های آزمايشگاهی، تخصصی و عملیاتی و نرم افزاری، خانه مهندسی نفت اقدام به برگزاری آزمون پایانی نموده و با توجه به شرایط مطرح شده یکی از مدارک معتبر زیردر پایان دوره اعطا می شود :

 

ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم تحقیقات و فناوری:

با توجه به هماهنگی های قانونی صورت گرفته با "وزارت علوم تحقیقات و فناوری"، چنانچه متخصصی موفق شود در دوره های مشخص و تعریف شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "خانه مهندسی نفت" شرکت کند و با کیفیت آموزشی قابل قبول و همچنین حد نصاب زمانی مورد نظر وزارت علوم را پشت سر گذارد، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق مصوبه به تاریخ  19 / 09/ 1392  به افراد شرکت کننده مدرک معتبرتقدیم می‌گردد که این مدرک قابل ترجمه و تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران می باشد.

 

خانه مهندسی نفت


ارائه مدرک معتبر از خانه مهندسی نفت ایران با تایید شرکت های ملی حفاری، شرکت نفت و ... با توجه به دوره مد نظر :

با توجه به هماهنگی های قانونی صورت گرفته با " واحد آموزش علمی و کاربردی شرکت ملی حفاری"، چنانچه متخصصی موفق شود در دوره های عملیاتی و تعریف شده در "خانه مهندسی نفت" شرکت کند و با کیفیت آموزشی قابل قبول و همچنین حد نصاب زمانی مورد نظر  خانه مهندسی نفت ایران را پشت سر گذارد، از سوی خانه مهندسی نفت و شرکت ملی حفاری، طبق مصوبه به تاریخ  11/ 01/ 1396  به افراد شرکت کننده مدرک معتبر زیر اقدیم می گردد :


مدرک خانه مهندسی نفت ایران و شرکت ملی حفاری

 

 

خانه مهندسی نفت

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور