صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاییز 1396

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  پاییز 1396

دوره های تخصصی و نرم افزاری - تهران "

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

ثبت نام آنلاین

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

8 جلسه

 6  و 7 مهر ماه

مهندس گلستان

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

4 الی 7 مهر ماه

مهندس حمید

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

13 و 14 و 20 و 21 مهر ماه

مهندس مطلق

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار

  300 و  100  Eclipse

18 جلسه

27و 28 مهر ماه

4 و 5 آبان ماه

مهندس گلستان

 

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

10 الی 12 آبان ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

27و 28 مهر ماه

4 و 5 آبان ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

و مهندس مهدی پور

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

11 و 12 و 25 و 26 آبان ماه

مهندس احمدی

 

 

TPC02

دوره تخصصی بازدید زمین شناسی

فهلیان تا آغاجاری

3 روز

26 الی 28 آبان ماه

مهندس مقصودی
مهندس مهدی پور

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

11 و 12 و 25 و 26 آبان ماه

مهندس مطلق

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

12 الی 17 آبان ماه

مهندس پورپروانه

 

 


CCI03

دوره جامع بازرسی پوشش رنگ و عایق

12 جلسه

18 و 25 و 28 آبان ماه

دکتر قدیمی

 

 


ISI01

دوره مقدماتی مقاله نویسی

10 ساعت

25 و 26 آبان ماه

دکتر حسن زاده

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

2 و 3 آذر ماه

مهندس حسنوند

 

 


MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزارMATLAB

12جلسه

2 و 3 و 9 و 10 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 


ISI02

دوره پیشرفته مقاله نویسی

12 ساعت

2 و 3 آذر ماه

دکتر حسن زاده

 

 

Geo 04

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی لاگ های تصویری FMI&DSI  با نرم افزارGeolog

8 جلسه

9 و 10 آذر ماه

مهندس احمدی

 

 


HR03

دوره جامع توصیف لرزه ای مخزن با استفاده از نرم افزارHampson-Russell

12جلسه

15 الی 17 آذر ماه

مهندس اکبری

 

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

15 الی 17 آذر ماه

دکتر صداقت زاده

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

15 الی 17 آذر ماه

مهندس حمید

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

15 الی 17 آذر ماه

مهندس پورپروانه

 

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

23 و 24 آذر ماه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس احمدی

 

 

SYS01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

6 جلسه

23 و 24 آذر ماه

مهندس مطلق

 

SYS02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

8 جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس مطلق

 

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سازمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس مهدی پور

 


E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

16جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس احمدی

 

 

Saphir03

دوره جامع  تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس محمدی

 

 


MAT04

دوره فوق پیشرفته نرم افزار متلب
منظق فازی، هوش مصنوعی و شبکه عصبی

6 جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

 

    پست الکترونیک خانه مهندسی نفت:      Petedep.info@gmail.com

  شماره تماس ساختمان مرکزی خانه مهندسی نفت :           داخلی 6 - 02188910398

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "