صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   دوره های فصل زمستان 1396

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  زمستان 1396

دوره های تخصصی و نرم افزاری - تهران "

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

ثبت نام آنلاین

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

7 و 8 دی ماه

مهندس اداوی

 

 

Saphir03

دوره جامع  تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

30 آذر و 1 دی ماه

مهندس محمدی

 

 


ISI01

دوره مقاله نویسی ISI

10 ساعت

14 و 15 دی ماه

دکتر حسن زاده

 

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

14 و  15 دی ماه

21 و 22 دی ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 


CCI03

دوره جامع بازرسی پوشش رنگ و عایق

12 جلسه

22 و 28 و 29 دی ماه

دکتر قدیمی

 

 


E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

21 و 22 دی ماه

مهندس احمدی

 

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

28 و 29 دی ماه

5 و 6 بهمن ماه

مهندس احمدی

 

 


MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزارMATLAB

12جلسه

12 و 13 بهمن ماه

19 و 20 بهمن ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

12 و 13 بهمن ماه

19 و 20 بهمن ماه

مهندس حسنوند

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

26 و 27 بهمن ماه

3 و 4 اسفند ماه

مهندس حمید

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

12 و 13 بهمن ماه

3 و 4 اسفند ماه

مهندس مطلق

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

1 الی 4 اسفند ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

10 و 11 اسفند ماه

17 و 18 اسفند ماه

مهندس احمدی

 

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

8 الی 11 اسفند ماه

مهندس مطلق

 

WG03

دوره جامع  و تخصصی زمین شناسی عملیاتی WellSite Geology

8 جلسه

10 و 11 اسفند ماه

مهندس رفیعی

 

HWA

کارگاه How to Apply

3 جلسه

18 اسفند ماه

سرکار خانم مهندس بابامحمودی

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

17 و 18 اسفند ماه

24 و 25 اسفند ماه

مهندس صفدریان

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

17 و 18 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

 

G03

دوره جامع  و تخصصی زمین آمار

8 جلسه

24 و 25 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

23 الی 25 اسفند ماه

دکتر صداقت زاده

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با Drilling Office

14 جلسه

23 الی 25 اسفند ماه

مهندس مطلق

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

23 الی 25 اسفند ماه

مهندس اداوی

 

 


RK03

دوره جامع Rock Typing

8 جلسه

26 و 27 اسفند ماه

مهندس اسرافیلی

 

 

 

 

 

    پست الکترونیک خانه مهندسی نفت:      Petedep.info@gmail.com

  شماره تماس ساختمان مرکزی خانه مهندسی نفت :           داخلی 6 - 02188910398

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "