صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1397

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  بهار و تابستان 1397

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

ثبت نام آنلاین

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

30 و 31 فروردین ماه و 6 و 7 و 13 و 14 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

 

 

 

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

30 و 31 فروردین ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

13 و 14 و 20 و 21 اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

 

 

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

14 الی 17 اردیبهشت ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 

 


E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

13 و 14 اردیبهشت ماه

مهندس احمدی

 

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

31 خردادماه و 1 و 7 و 8 تیر ماه

مهندس احمدی

 

 

 


TPC05

دوره تخصصی ژئومکانیک مخزن همزمان با دانشگاه استنفورد

4 روز

18 الی 21 اردیبهشت ماه

کارشناس ژئومکانیک مخزن شرکت فلات قاره

 

 

 


MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزارMATLAB

12جلسه

20 و 21 و 27 و 28 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

20 و 21 و 27 و 28 اردیبهشت ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

3 و 4 و 10 و11 خرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

2 الی 4 خرداد ماه

مهندس علیزاده

 

 

 

PET05

دوره جامع مدلسازی مخازن فرکچر با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

بزودی

مهندس سیدعلی

 

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

3 و 4 خرداد ماه

10 و 11 خرداد ماه

مهندس حسنوند

 

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

14 و 15و 16و 17 خرداد ماه

مهندس اداوی

 

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

15 و 16 و 17 و 18  خرداد ماه

مهندس حمید

 

 

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

17 و 18 خرداد ماه

مهندس مهدی پور

 

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

24 الی 26 خرداد ماه

مهندس احمدی

 

 

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

24 الی 26 خرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

HWA

کارگاه How to Apply

3 جلسه

26 خرداد ماه

سرکار خانم مهندس بابامحمودی

 

 


CCI03

دوره جامع بازرسی پوشش رنگ و عایق

12 جلسه

31 خرداد و 1 و 7 و 8 تیر ماه

دکتر قدیمی

 

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

7 و 8 و 14 و 15 تیر ماه

مهندس صفدریان

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

 4 و 5 و 11 و 12 و 18 مرداد ماه

مهندس علیزاده

 

 

 

G03

دوره جامع  و تخصصی زمین آمار

8 جلسه

28 و 29 تیر ماه

مهندس مهدی پور

 


 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

10 الی 12 مرداد ماه

دکتر صداقت زاده

 

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

10 الی 12 مرداد ماه

مهندس علیزاده

 

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

18 و 19 و 25 و 26 مرداد ماه

مهندس اداوی

 

 

 


RK03

دوره جامع Rock Typing

8 جلسه

25 و 26 مرداد ماه

مهندس اسرافیلی

 

 

 

WG03

دوره جامع  و تخصصی زمین شناسی عملیاتی WellSite Geology

8 جلسه

25 و 26 مرداد ماه

مهندس رفیعی

 

 

CDL

دوره جامع Casing Design با نرم افزار LandMark

16 جلسه

18 و 19 و 25 و 26 مرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

 

WPL

دوره پیشرفته wellPlan با نرم افزار LandMark

16 جلسه

1و 2 و 8 و 9 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

1و 2 و 8 و 9 شهریور ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

15 و 16 شهریور ماه

مهندس مهدی پور

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

 22 و 23 شهریور ماه و 5 و 6 مهر ماه

مهندس صفدریان

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی ویژه مهندسی نفت با نرم افزارMATLAB

12جلسه

14 الی 16 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

14 الی 16 شهریور ماه

دکتر صداقت زاده

 

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

13 الی 16 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

 22 و 23 شهریور ماه و 5 و 6 مهر ماه

مهندس احمدی

 

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

20 و 21 و 22 و 23  شهریور ماه

مهندس حمید

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

20 و 21 و 22 و 23  شهریور ماه

مهندس مطلق

 

 

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

16جلسه

5 و 6 و 12 و 13  مهر ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

 

HR03

دوره جامع نرم افزار Hampson Russell

12جلسه

5 و 6 و 12 و 13  مهر ماه

مهندس مقصودی

 

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

22 و 23  شهریور ماه

مهندس حسنوند

 

-

-

-

-

-

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "