صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های پاییز و زمستان 1398

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  پاییز و زمستان 1398

کد دوره و مباحث

عنوان دوره

مدت دوره

تاریخ دوره

دانلود رزومه استاد

ثبت نام

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

28 و 29 شهریور و 4 و 5 مهر ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

پنج شنبه و جمعه ها

18 و 19 و 25 و 26 مهر
2 و 3 آبان ماه

مهندس علیزاده

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

18 و 19 مهر و 2 و 3 آبان ماه

مهندس صالحی

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

24 و 25 و 26 مهر  ماه

مهندس مطلق

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

2 و 3 و 9 و 10 آبان ماه

مهندس کردونی

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

2 و 3 و 9 و 10 آبان ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

2 و 3 آبان ماه

مهندس احمدی

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از

 نرم افزار  Drilling Office 

14 جلسه

15 الی 17 آبان ماه

مهندس مطلق

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

15 الی 17 آبان ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

9 و 10 و 16 و 17 آبان ماه

مهندس علیزاده

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

23 و 24 و 30 آبان و 1 آذر ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

21و22 و 28 و 29   آذر ماه

مهندس مهدی پور

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه‌پیمایی نرم افزار Geolog

16 جلسه

7 و 8و 14 و 15 آذر ماه

مهندس احمدی

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم‌افزار LANDMARK

12جلسه

7 و 8و 14 و 15 آذر ماه

مهندس مطلق

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

20 الی 22 آذر ماه

دکتر رضوی فر

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

20 الی 22 آذر ماه

مهندس احمدی

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

27 الی 29 آذر ماه

مهندس علیزاده

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم‌افزار MATLAB

18 ساعت

27 الی 29 آذر ماه

مهندس صالح زاده

 

 

Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

21 و 22و 28 و 29 آذر ماه

مهندس صالحی

 

 

PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای (سایزمیک) با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

به اسفند ماه منتقل شد
22 الی 24 اسفندماه

مهندس مهدی پور

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

4 الی 6 دی ماه

مهندس مطلق

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

27 دی ماه

مهندس مقصودی

 

CDL

دوره جامع Casing Design با نرم افزار LandMark

16 جلسه

12 و 13 و 19 و 20 دی ماه

مهندس مطلق

 

 

WPL

دوره پیشرفته wellPlan با نرم افزار LandMark

16 جلسه

25 الی 27 دی ماه

مهندس مطلق

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

این دوره به 15 اسفند منتقل شد

 15 و 16 و 22 و 23 اسفند

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

10 و 11 و 17  و  18 و 24 و 25 بهمن ماه

مهندس علیزاده

 

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

23 الی 25 بهمن ماه

مهندس مطلق

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

9 جلسه

24 و 25 بهمن و 1و2 اسفندماه

مهندس کردونی

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

1 و 2 و 8 و 9 اسفند ماه

مهندس صالحی

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

8و 9 و 15 و 16 اسفند ماه

مهندس احمدی

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

7 الی 9 اسفند ماه

مهندس علیزاده

 

CMG

 دوره جامع نرم افزار CMG

8 جلسه

7 الی 9 اسفند ماه

مهندس محسنی تبار

 

DC

دوره جامع مدلسازی چینه ای با نرم افزار داینوسیس

8 جلسه

7 و 8 و 9 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

15 و 16 و 22 و 23 اسفندماه

مهندس علیزاده

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

14 الی 16 اسفندماه

دکتر صداقت زاده

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از Drilling Office

14 جلسه

14 الی 16 اسفندماه

مهندس مطلق

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

15 و 16 و 22 و 23 اسفندماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

24 الی 27 اسفندماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

17 الی 21 اسفند ماه

مهندس صالحی

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار MATLAB

18 ساعت

21 الی 23 اسفند ماه

مهندس صالح زاده

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

21 الی 23 اسفند ماه

مهندس مطلق

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

24 اسفند ماه

مهندس مقصودی

 

 

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

15 و 16 اسفند ماه

دکتر رضوی فر

 

 

G03

دوره جامع  و تخصصی زمین آمار

8 جلسه

15 و 16 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

23 و 24 اسفند ماه

مهندس عسگری

 

 PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای (سایزمیک) با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

22و23 و 24 اسفند ماه

مهندس مهدی پور