صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
نمایندگی ها
درباره ما
   کارگاه پــایان نامه نویسی

 

 

 

 

 


 

کارگاه پایان نامه نویسی

 

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

کارگاه پایان نامه نویسی

PN

8  ساعت

60000

 

هدف دوره :

 

·     نرم در این دوره شیوه های مفید و کاربردی نگارش پایان نامه و نحوه استخراج مقالات از پایان نامه تدریس خواهد شد. آموزش اصول علمی انجام پژوهش و ارائه آن در یک قالب و ساختار مدّون و نیز روند درست و منطقی انجام پایان نامه از اهداف این دوره است. این کارگاه که بر اساس اصول استاندارد « پایان نامه نویسی» و با نگرش استخراج مقاله، طراحی شده است.

 

 

محتوای دوره :

آشنایی فصل ۱: تکنیک های انتخاب موضوع، انتخاب منابع، نحوه جستجو و
فصل ۲ : نحوه شناسایی و انتخاب درست اساتید راهنما، مشاور و همکار طرح
فصل ۳: تکنیک های ظریف در پایان نامه و طرح تحقیقاتی

فصل 4: کاربرد نرم افزار های Word و Endnote درمنبع نویسی شناسائی کلمات کلیدی موضوع  (Key Words)

فصل 5:  فنون نگارش ادبی پایان نامه
فصل 6: تکنیک های لازم برای ارائه موفق در جلسه دفاع (نحوه چیدمان مطالب در پاورپوینت و ارائه مطلوب آنها)
فصل 7: نحوه استخراج مقاله از پایان نامه


 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "