صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Comsol

نرم افزار  COMSOL

با استفاده از این نرم افزار برتر می‌توان طراحی و شبیه سازی پروژه های مهندسی برق، مکانیک، علوم زمین، شیمی، فیزیک، نجوم و کوانتوم را انجام داد. این نرم افزار برای تحلیل و شبیه سازی به وسیله المان محدود (Finite elementاست.

این برنامه امکان تعامل با نرم افزارهای مهندسی دیگر مانند Matlab و Catia را دارد.

نرم افزار COMSOL Multiphysics v4.1 یک مجموعه کامل شبیه سازی است که می تواند معادلات دیفرانسیل سیستم‌های غیر خطی را توسط مشتقهای جزئی روش المان محدود در فضاهای یک، دو و سه بعدی حل نماید. این نرم افزار می تواند در حضور چالشهایی نظیر میدان های الکترومغناطیسی، کشش، دینامیک سیالات و دینامیک گاز به خوبی راهگشا باشد.

 COMSOL همچنین فرصتی برای حل مشکل به عنوان یک فرمول ریاضی (در فرم معادلات) و فیزیکی (انتخاب مدل فیزیکی ، به عنوان مثال مدل فرایند انتشار) را به شما می‌دهد. بدیهی است، در هر مورد سیستم معادلات حل خواهد شد، به اصطلاح حالت فیزیکی، شما همچنین می توانید از معادلات پیش تعریف شده برای اکثر پدیده های انجام گرفته در علوم و فن آوری استفاده کنید، مانند انواع روش های انتقال حرارت و برق، تئوری الاستیسیته، نفوذ مولکولی و انتقال جرم و انتشار، انتشار موج و جریان سیال. در قسمت جریان سیال در این نرم افزار می‌توان به خوبی و با دقت بالا جریان سیال را مدل‌سازی کرد (مخصوصا برای شبیه‌سازی ترکیبی مانند مخازن گاز میعانی). یا برای بررسی دقیق تغییرات فشار، اشباع، تراوایی در اطراف چاه می‌توان از این نرم افزار بسیار قوی کمک گرفت. این نرم افزار قابلیت مش‌بندی بسیار دقیق در اطراف چاه  و همچنین حل مسئله با CFD را دارا می‌باشد.

 


 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "