صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار RMS

نرم افزار RMS

این نرم افزار توسط شرکت نروژی ROXAR تهیه شده است و امروزه بطور وسیعی توسط شرکت های نفتی جهت تهیه مدل سه بعدی مخازن مورد استفاده قرار می گیرد.

این نرم افزار با استفاده از اطلاعات به دست آمده از نرم افزارهای مختلف از جمله Geoframe و یا اطلاعات ارائه شده توسط نرم افزار مفسر لرزه نگاری از جمله Charisma  و  Jason و یا بطور کلی هرگونه اطلاعات با فرمت مناسب به عنوان مثال نقشه های زیر سطحی توسط نرم افزار AutoCAD، مدلسازی مخزن مورد نظر، لایه بندی و زون بندی آن را انجام می دهد. این نرم افزار قادر به استفاده از پارامترهای مختلف از جمله امپدانس صوتی و استفاده از لاگ صوتی موجود در چاه‌ها می باشد که پس از آن با به دست آوردن این پارامترها در هر نقطه قادر است پارامترهای مختلف از جمله میزان تخلخل و تراوایی را محاسبه کند.

مدلسازی ساختار مخزن، مدلسازی تغییرات رخساره مخزن، مدلسازی شبکه و تغییرات ابعاد شبکه، مدلسازی خصوصیات پتروفیزیکی و طراحی چاههای جدید، محاسبات حجمی مخزن از دیگر قابلیت‌های این نرم‌افزار است.

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "