صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Log Plot

نرم افزارlog Plot

نرم افزار Portable LogPlot 7.3.56.82 يکي از معروف ترين نرم افزارهاي رسم نمودارهاي چينه شناسي، سنگ شناسي و لاگ هاي ژئوفيزيکي مي باشد. اين نرم افزار اطلاعات برداشت هاي کمي گوناگون را به صورت نمودارهاي مرسوم رسم مي نمايد و به نوعي داده ها را مديريت مي نمايد. در نمودارهاي رسم شده توسط اين نرم افزار اطلاعات مختلف نظير عمق، منحني هاي مختلف مانند گاما، تخلخل و تراوايي، ستون ليتولوژي و ... نمايش داده مي شود. اين نرم افزار شامل سه بخش مي باشد.

بخش اول Log Designer File است که فايل الگو تهيه مي نمايد. بخش دوم Log Data File است که اطلاعات کمي ورودي را دريافت مي کند. بخش سوم تحت عنوان LAS Convertor فايل هاي Log Ascii Standard را به فايل هايي تبديل مي کند که نرم افزار LOG PLOT قادر به خواندن آنها باشد.

از وي‍ژگي خوب اين نرم افزار پرتابل بودن است.