صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Techlog

نرم افزار  Techlog 

نرم افزار Techlog محصول Schlumberger یکی از منحصر برفردترین نرم افزارهای حال و حاضر دنیا در مهندسی نفت محسوب می شود. این نرم افزار دارای بخشهای گوناگون شامل آنالیزهای پتروفیزیکی به روش قطعی (Quanti) و غیر قطعی(Quanti ELAN)، زمین شناسی شامل آنالیز لاگ های تصویری، آنالیز بافت، آنالیز لاگ دیپ میتر، آنالیز مغزه و..، حفاری شامل آنالیز پایداری دیواره چاه (Wellbore Stability Analysis)، تخمین Overburden stress، بررسی Fracture Gradient و..، مهندسی مخرن: آنالیز فشار هیدرو استاتیک، آنالیز گرادیان فشار، مدل سازی Pc و... ژئوفیزیک: تبدیل زمان به عمق، پلات های QC، پردازش Delta-T و مخازن غیر متعارف یا Unconventionals. همچنین به زودی این نرم افزار پکیج اصلی پتروفیزیک شرکت Schlumberger خواهد شد.

در تصاویر زیر کلیه ماژول های برنامه مشخص است :

Techlog - Basic

 

 

Techlog - Plot and Cross Plot

 

 

Techlog - Petrophysics

 

 

Techlog - Geology

 

 

Techlog - Drilling

 

 

Techlog - Reservoir

 

 

Techlog - Geophysic

 

 

Techlog - Unconventional

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "