صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Omni

نرم افزار  Omni 3D

نرم‌افزار Omni 3D توسط شركت‌های صنعتی به كار می‌رود و بر اساس تئوری‌های WARنوشته و تنظیم شده است و برای ثبت و طراحی عملیات لرزه‌ای و  QC (كنترل كیفیت)، و مدل‌سازی عملیات لرزه‌ای استفاده می‌شود. از این نرم افزار برای طراحی، اجرا و آنالیز داده‌ها در خشکی، دریا، transition zone، VSP و multi-component surveys استفاده می‌شود.

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "