صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Hampson Russel

نرم افزار  Hampson-Russel

این نرم افزار در سال 1987 توسعه داده شده است. در این نرم افزار با مبانی وارون‌سازی لرزه‌ای، تئوری و کاربردهای آن آشنا می‌شوید. قابلیت دیگر این نرم افزار، مدل‌سازی AVO (Amplitudeversus offset) و آنالیز آن برای محاسبه حجم سیال داخل سنگ مخزن است. همچنین کاربد دیگر آن استفاده از Emerge نحوه استفاده از seismic attributes برای پیش‌بینی خواص پتروفیزیکی آن است. این نرم‌افزارمجهز به ابزار Elog برای ویرایش و مدل‌سازی داده‌های چاه پیمایی و ISMAP برای نقشه‌های زمین‌آماری است.

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "