صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار GeoFrame

نرم افزار  GeoFrame

این نرم افزار ساخت شلومبرژه بوده و یک نرم افزار جامع، کامل و قوی  برای حل مباحث مختلف لرزه‌نگاری، ژئوفیزیک، زمین شناسی، mapping و تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی می‌باشد. این نرم افزار سه‌بعدی بوده و قابلیت درنظر گرفتن لرزه‌های دوبعدی، سه بعدی را دارد. تفسیر AVO و حجم سیال از دیگر کاربردهای آن است. این رنم افزار در مخازن دارای ناهمگنی مانند چند لایه یا دو تخلخله بسیار موثر است. 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "