صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار PetroMod

نرم افزار  PetroMod

نرم افزار petroleum system modeling  شامل اطلاعات چاه، لرزه‌شناسی و زمین‌شناسی است و هدف آن بررسی سیر تکامل حوزه‌های رسوبی است. با در نظر گرفتن زمان‌های زمین‌شناسی، پدیده مهاجرت و شرایط سطحی و زیرزمینی می‌توان اطلاعات سیستم نفتی را کامل کرد. با این نرم افزار می‌توان نقشه‌های زمین‌شناسی را ویرایش کرد و بررسی جرم و حجم هیدروکربن تولیدشده توسط سنگ مادر در طی عملیات مهاجرت را شبیه‌سازی کرد . این نرم‌افزار قابلیت بررسی تجزیه میکروبی، ژئومکانیسم و هیدرات های گازی را نیز دارد.

 

            

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "