صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Arc GIS

 

نرم افزار   GIS

سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS) مى تواند در جهت کسب، جمع آورى، ذخيره سازى، سازماندهى، پردازش و استفاده بهينه از مجموعه داده ها جهت تعبير و تفسير و توليد نقشه هاى گوناگون زمين شناسى و اکتشافى امکانات و تسهيلات ویژه ای را دراختيار قرار دهد.

بطور خلاصه مى توان ذکر نمود که GIS مى تواند مقدوراتى را فراهم سازد که بوسيله آنها، نقشه هاى مختلف موضوعى (تماتيک) و يا نقشه ها و داده هايى که شامل چندين لايه اطلاعاتى مى شوند مانند داده هاى ماهواره اى، ژئو فيزيک هوايى، زمين شناسى، ژئو شيمى و … با نتايج کارهاى صحرايى در حال انجام و ديگر داده هاى چند وجهى که در پايگاههاى اطلاعاتى موجود هستند تلفيق، آناليز و مدل سازى شده و جهت تعبير و تفسير با هدفى خاص بصورت يک نقشه با استفاده از قابليت هاى نقشه کشى رقومى سيستم اطلاعات جغرافيايى (GIS) در اختيار استفاده کننده قرار گيرد، از نکات ديگر مى توان به امکانات اين سيستم در مورد ارتباط دادن به حد فاصل بين نقشه هاى زمين شناسى و اکتشافى با ديگر داده هاى پايگاههاى فضايى مرجع اشاره نمود، همچنين مى توان به کاربرد موثر GIS براى تهيه نقشه هاى موضوعى و چند وجهى زمين شناسى و اکتشافى اشاره نمود که مى توانند درک کاملترى از مسائل زمين شناسى و ارزيابى توان منابع معدنى به دست دهند که با توجه به قابليت ويرايش و افزايش داده ها و به مرور با تکميل شدن اطلاعات توصيفى در اين سيستم مى توان به يک مدل سه بعدى که شناخت نسبى و بهترى از مسايل زمين شناسى و اکتشافى زير سطحى منطقه را ارائه مى دهد دست يافت.

 

                      

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "