صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
    نرم افزار Sysdrill

نرم افزار Sysdrill

نرم افزار Sysdrill طراحی شده توسط شرکت Paradigm، این امکان را به شرکت های سرویس دهنده حفاری می‌دهد که با ریسک و عدم قطعیت کمتر، با سرعت، دقت و ایمنی بیشتر به طراحی و اجرای چاه‌های حفاری بپردازند. این نرم افزار شامل قسمت مختلفي است كه هر يك كاربرد خاصی دارند. عمده نرم افزارهايي كه در اداره عمليات ويژه جهت طراحي و كنترل حفاري جهت دار از آنها استفاده مي شود عبارتند از:

نرم افزار Director نرم افزاري است شامل يك سيستم پيشرفته جهت طراحي چاه و مديريت داده هاي بدست آمده از حفاري چاه جهت دار در سيستم ويندوز. اين نرم افزار قابليت و توانائي بالايي در مدل كردن همه وضعيتهاي حفاري جهت دار و تحليل آنها در حالتهاي مختلف را دارد از جمله قابليتهاي اين نرم افزار در طراحي چاههاي جهتدار مي توان به توانائي Anti- Collisionآن جهت جلوگيري از برخورد چاههاي مجاوري كه از يك سكوي حفاري ، حفر مي شوند و توانائي ديگر از جمله Project ahead جهت پيش بيني سر مته اشاره نمود.

نرم افزار  Drill- IT عبارت از يك قابليت پيشرفته مهندسي مكانيك در نرم افزار Sysdrill كه شامل قسمتهاي مختلفي است و در زير مختصراً به توضيح هر كدام پرداخته شده است .

نرم افزار Slider كه وظيفة آن آناليز و بهينه سازي گشتاور و نيروي باز دارنده وارد بر رشته حفاري مي باشدTorque & Drag )

نرم افزار Pump- IT که وظيفة آن آناليز و بهينه سازي هيدروليك سيال حفاري مي باشد در اين نرم افزار مي توان پارامترهاي مهمي از هيدروليك سيال حفاري از قبيل Bit TFA , Flow Rate, BHHP , JIF و در صد Bit Pressure loss را بدست آورد همچنين در اين نرم افزار مي توان Surge , swab , ECD را در برابر گراديان خالص يا شكست فشار سازند محاسبه نمودن و نمودارهاي Surge , Swab را در حين پيمايش چاه جهت بدست آوردن بيشترين سرعت در حين راندن لوله هاي جداري يا رشته حفاري رسم نمود.

نرم افزار SAG از اين نرم افزار جهت خنثي كردن اثرات ناشي از خميده شدن ساق حفاريBHA ) تحت تأثير نيروي وزن لوله هاي وزنيDrill Collar ) و وزن اعمالي شده روي مته (W.O.B ) برروي زاوية خوانده شده توسط سيستم اندازه گيري در حين حفاريMWD ) كه در قسمت ساق حفاري قرار دارد ، استفاده مي شود.

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "