صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Wellcat

نرم‌افزار WellCat

یکی از موارد بسیار مهم جهت حفاری ایمن و صحیح چاه‌های نفت، طراحی مناسب لوله جداری، لوله مغزی، تجهیزات تکمیل چاه و رشته حفاری می‌باشد. این موارد در چاه‌های HT/HP اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نرم افزار  WellCat محصول شرکت Halliburton بوده و به مهندسین امکان مدل سازی شرایط پیچیده HT/HP، حفاری آب‌های عمیق و حفاری در لایه های نمکی را می‌دهد تا با در نظر گرفتن نکات فنی و اقتصادی، طراحی مناسب لوله مغزی و لوله جداری را انجام دهند.

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "