صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Mudware

نرم افزار  Mudware

به کمک این نرم افزار مجموعه‌ای از محاسبات مربوط به سیال حفاری از جمله محاسبات فشار، حجم، رئولوژی، هیدرولیک سیال حفاری انجام می‌شود. ضمن اینکه شامل دو بخش جداول استاندارد داده و تبدیل واحد نیز می‌باشد. این نرم افزار عموما جهت محاسبات مربوط به حفاری و تکمیل چاه در سر چاه، به کار می‌رود.


 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "