صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار PERFORM

نرم افزار PERFORM

از جمله نرم افزارهای ساده مهندسی بهره‌برداری که با گرفتن داده‌های چاه و مخزن، نمودار IPR و OPR را رسم کرده و نقطه بهینه عملیاتی را مشخص می کند.


.

 

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "