صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار EPS

بسته نرم افزاری EPS

نرخ تولیدی یک میدان متناسب با خصوصیات مخزن، چاه و تجهیزات سطحی و در طول عمر مخزن تغیر می کند. به کمک این مجموعه نرم افزاری می‌توان با مدل کردن رفتار تولیدی مخزن، تغییرات را پیشبینی نمود و برای آینده، بهترن تصمیم را گرفت. این مجموعه عبارتند از:

 iDO، DynaLift، Wellflo، Reo، Reo Forcast، MatBal، PanSyste

 

نرم افزار DynaLift

به کمک این نرم‌افزار می‌توان عملیات فرازآوری مصنوعی با گاز را مرحله به مرحله و با محاسبه پارامترهای فیزیکی در بازه‌های زمانی مشخص شبیه‌سازی کرد. در واقع می‌توان اعتبار یک عملیات را بر اساس شرایط مختلف مخزن بررسی نمود.

 

 

نرم افزار Wellflo

آنالیز و طراحی یک چاه نیازمند مدل کردن دقیق جریان چندفازی در اجزای مختلف چاه می‌باشد. نرم افزار Wellflo که توسط شرکت Weatherford طراحی و ارائه شده است، ابزاری جهت مدل کردن چاه‌های نفتی بوده که محاسبات چندفازی را درون لوله‌ها، تجهیزات تکمیل چاه، پمپ، شیرهای فرازآوری و همچنین سایر قطعات سرچاهی انجام می‌دهد.

از جمله کاربرد آن بررسی عملکرد چاه های تولید طبیعی، چاه های فرازآوری با گاز و چاه‌های با موتور درون چاهی است.

این نرم‌افزار با بهره‌گیری از روش آنالیز گره ای، جریان مخزن به چاه و چاه به سطح را مدل کرده و به بررسی نمودارهای IPR و VLP می‌پردازد. در واقع نرم افزار wellflo رفتار فشاری و دمایی سیال را درون چاه به عنوان تابعی از نرخ جریان و خواص سیال مدل می‌کند.

آموزش و فراگیری این نرم‌افزار ساده بوده و محاسبات آن از دقت بالایی برخوردار است.

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "