صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار IPM

بسته نرم افزاری  IPM

بسته نرم افزاری  IPM، شامل مجموعه نرم‌افزارهای بهره‌برداری GAP، Prosper، MBAL، PVTP، Revel، Resolve  و  IFM می‌باشد که جهت رسیدن به یک مدل یکپارچه تولیدی به کار می‌روند. در زیر با بخشی از این نرم افزارها آشنا می‌شویم:

     نرم افزار  Prosper

این نرم افزار جهت مطالعه و شبیه سازی جریان سیالات در چاه به کار گرفته می‌شود و به مهندسین مخزن و بهره‌برداری این امکان را می‌دهد که دما و هیدرولیک را با دقت و سرعت مناسب، در خطوط لوله و چاه پیش‌بینی کنند.

 

این نرم افزار دارای یک بخش PVT می‌باشد که امکان طراحی دقیق سیال مخزن به کمک روابط استاندارد را فراهم می‌کندرسم نمودار IPR، برای یک چاه ساده و یا چاه‌های چندشاخه، بهینه نمودن تمام جنبه‌های طراحی رشته تکمیلی از جمله مشبک کاری و گراول پک، رسم پروفایل دما و فشار برای چاه‌های تولیدی و خطوط لوله سطحی، طراحی و بهینه نمودن انواع روش های فرازآوری مصنوعی  و همچنین رسم نمودارهای VLP، تنها بخشی از کاربردهای این نرم افزار می‌باشد.

    معرفی نرم‌افزار GAP

این نرم افزار به عنوان شبیه‌ساز جریان چندفازی شناخته می‌شود که جهت مدل کردن و بهینه نمودن شبکه تولید و تزریق در سطح و یا زیر زمین به کار می‌رود.  این نرم افزار با در اختیار داشتن موتور محاسباتی قوی، توانایی مدل کردن هرگونه شبکه پیچیده با اجزای متنوع همچون چاه، خطوط لوله، کمپرسورها، پمپ، مبدلهای حرارتی و ... را دارد.

به کمک این نرم افزار می‌توان یک سیستم کامل تولید شامل مخزن، چاه و تجهیزات سطحی را مدل کرد.

شبیه سازی رفتار سیال به کمک این نرم افزار با استفاده از روابط black oil ویا مدل‌سازی compositional  انجام می‌شود. ضمن اینکه بهینه ساز GAP، مشخص می‌کند که برای رسیدن به تولید بهینه و حداکثر کردن سود، کمپرسورها و پمپ در چه فشاری کار کنند، کاهنده ها کجا و تا چه حد باز باشند و چه حجم گازی به عنوان فرازآوری مصنوعی استفاده شود.

 


 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "