صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزارهای Meyer

نرم افزارهای شرکت Meyer

نرم افزار  Mfrac

یک شبیه ساز جامع طراحی و ارزیابی عملیات لایه شکافی بوده که دارای گزینه های مختلفی همچون هندسه سه بعدی شکاف، طراحی اتوماتیک پارامترها، روش هایی همچون لایه شکافی اسیدی و کوپل مفاهیم انتقال پروپانت و انتقال حرارت میباشد. قابلیت های این نرم افزار:

طراحی اتوماتیک یک عملات کامل تزریق، به منظور رسیدن به طول و قابلیت هدایت مطلوب شکاف

بهینه سازی هندسه شکاف و طراحی عملیات در لایه شکافی اسیدی، پروپانتی و فومی

تحلیل عملیات به منظور بررسی رفتار شکاف(رشد شکاف، افت فشار و بازدهی و ...

بررسی هندسه های 3 بعدی، 2 بعدی، شکاف های افقی و Multi layer fracture

 نرم افزار MinFrac

این نرم افزار منحصرا به عنوان ابزاری جهت آنالیزتست های تزریق و عملیات minifrac  طراحی شده است و به صورت real time داده های فشار و نرخ عملیات را در حین تزریق و پس از آن بررسی  می کند. در واقع به طراحی بهینه عملیات اصلی لایه شکافی کمک میکند. قابلیت های این نرم افزار:

بررسی ویژگی های مخزن و شکاف همچون: فشار انسداد(closure pressure) و بازدهی شکاف

بررسی رفتار هرزروی سیال و محاسبه ضرایب leak off

بررسی تاثیرات ناحیه اطراف

بررسی معادلات جرم، انرژی و ...

 نرم افزار MProd

نرم افزاری است که به کمک آن وضعیت تولید یک چاه را در سناریوهای مختلف لایه شکافی بررسی می کنند. در این نرم افزار، گزینه ای تحت عنوان «A Fracture Design Optimization »  به ما کمک می کند که پارامترهای بهینه عملیاتی (طول، پهنا وهدایت شکاف) را برای مقدار مشخصی پروپانت بدست آوریم. داده های خروجی نرم افزار Mfrac ورودی این نرم افزار محسوب شده و از سوی دیگر پس از انجام محاسبات، خروجی های این نرم افزار ورودی MNpv خواهد بود. قابلیت های نرم افزار:

تحلیل وضعیت تولیدی مخازن شکافدار شده و بدون شکاف

شبیه سازی عددی مخازن تک فازی نفت/ گاز

 نرم افزارMPwri 

چنانچه عملیات شکافت هیدرولیکی با سیلاب زنی آب (Water flooding) همراه باشد، این نرم افزار جهت پیش‌بینی هندسه و فشار شکاف ها به کار می رود. این برنامه منحصرا برای ارزیابی تاثیر تزریق حجم زیادی از سیال در شرایطی که بازدهی شکاف به صفر میل می کند، طراحی شده است. قابلیت های نرم افزار:

گزینه ای جهت در نظر گرفتن تاریخچه هرزروی سیال

در نظر گرفتن تنش های گرمایی، الاستیکی و پوروالاستیکی

لایه شکافی چند لایه ای

 نرم افزار MNpv

این نرم افزار با در نظر گرفتن مفاهیم مختلف اقتصادی، سود و زیان سناریوهای مختلف عملیات لایه شافی بررسی کرده و آنها را از نظر اقتصادی مقایسه می کند.

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "