صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   خواص سنگ و سيال مخزن

خواص سنگ مخزن و سیال خواص سنگ های طبیعی تا سیالاتی را که در مهندسی نفت و گاز طبیعی دارای اهمیت میباشند، مورد مطالعه و بررسی قرار میدهد.

در این واحد درس تاکید اصلی بر روی ذخیره سازی سیالات در سنگ مخزن و و جریان سیالات از طریق منافذ سنگ ها میباشد. کنترل این پدیده نیازمند تسلط بر محاسباتی است که در زمینه های مهندسی مخزن و تولید، معمول هستند.

 

خواص سنگ و سيال مخزن


این واحد برای حرفه ای ها و مشارکت کنندگان در این زمینه، اصول فنی و جنبه های پیشرفته مهندسی مخزن را تشریح مینماید.

مفاهیم نظری همراه با سوابق متعدد عملی برای کمک به مهندسین مخزن و استخراج، در این واحد فراهم آمده اند. علاوه براین تکنیک های پویا بهمنظور ارزیابی عملکرد مخزن نیز پوشش داده شده اند.

لذا این دروس از اهمیت قابل ملاحظه ای در بین مهندسین نفت برخوردار اند.


خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "