صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   جریان سیالات در محیط متخلخل

جريان سيال در محيط متخلخل بسيار پيچيده تر از جريان سيال در لوله ها و كانال ها مي باشد. درون محيط متخلخل بدليل مشخص نبودن مسير جريان و طول جريان نمي توان آن را به سادگي و به صورت تابعي از فشار بيان نمود پس شناخت سيالات درون مخزن و نوع حركت آنها امري لازم و طبيعي است.    

نحوه جریان سیال درون محیط متخلخل یکی از مسائل مهم در مهندسی مخزن محسوب می شود که توسط عواملی همچون ترشوندگی، اشباع سیالات مخزن، ساختار حفره ها و عوامل بسیار دیگری کنترل می شود. ترشوندگی با تاثیر بر نمودارهای نفوذپذیری نسبی و در نتیجه تاثیر آن در نفوذپذیری هر فاز بر نحوه جریان سیال در محیط متخلخل تاثیر گذار است که وجود نفوذپذیری درون معادله دارسی این تاثیر را نشان می دهد.

 

جریان سیالات در محیط متخلخل

 

برای تجمع و ذخیره شدن نفت ، فقط وجود تخلخل و تراوایی در سنگ کافی نیست ، برای این منظور لازم است شرایط و وضعیتی از سنگ وجود داشته باشد که نفت وارد شده به آن نتواند خارج گردد و به این ترتیب موجبات به تله افتادن نفت فراهم شود که در نتیجه مخزن نفت تشکیل می شود .

در مخازن نفتی علاوه بر نفت ، مایعات دیگری هم وجود دارد و در آن آب و گاز نیز وجود دارد و در مخازن گازی، گاز و آب موجود می باشد.میزان اشباع شدگی هر یک از مایعات بالا در مخازن مختلف دنیا متفاوت است . شرایط فیزیکی از قبیل فشار و حرارت موجود در مخازن و مشخصات شیمیایی مایعات درون مخزن موجب تفکیک مخزنی از مخزن دیگر می شود.

 هر کدام از سیالات بالا خصوصیات متفاوتی دارند و نحوه حرکت آنها درون محیط متخلخل متفاوت می باشد و نیرو های درون مخزن بر حرکت سیالات مخزن موثر می باشد پس شناخت چگونگی حرکت سیال درون محیط متخلخل امری ضروری می باشد و از اهداف این واحد درسی شناخت نحوه جریان سیال در محیط متخلخل و معادلات حاکم بر آن می باشد.

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "