صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   لایه آزمایی

با استفاده از ابزار لایه‌آزمایی (D.S.T )  می‌توان مخازن را ارزیابی کرد و کاربرد دیگر آن‌ها برای نمونه‌گیری از مایعات و اندازه‌گیری فشار و دمای مخزن است. همچنین با کاربرد این ابزار به طور همزمان می‌توان پارامترهای بسیاری از قبیل مشخصات زمین‌شناسی و فیزیکی مایعات درون چاهی را به دست آورد. این تست برای گردآوری و تکمیل اطلاعات مخزن انجام می­گردد. گرفتن نمونه سیال مخزن، اندازه­گیری فشار مخزن و تراوایی سازند، میزان آسیب وارده به سازند در حین حفاری، شعاع بررسی، دانسیته و گرانروی نفت نیز از جمله اطلاعاتی است که می­توان از طریق تست ساق حفاری بدست آورد. این تست در واقع ترکیب دو تست Build Up و دو تست Draw Down می­باشد که توسط اجزا مشتمل در ساق DST یا تا حدودی همان Dry Test صورت می­گیرد برخی از این ابزارها برای استفاده در عملیات آزمایش خشک برای بررسی نشتی لبه آستری و پلاک‌های سیمانی و تعدادی در موارد آزمایش مشبک‌کاری نیز به کار گرفته می‌شوند. توپک RTTS و  DRY TEST (hock wall  packer)از جمله ابزار لايه‌آزمايی و آزمايش چاه می‌باشند. مسدود كردن و قطع ارتباط چاه با سطح از درون چاه به منظور انجام هر گونه تعميرات بر روی شيرهای فوران‌گير و يا موارد مشابه كه برای ايمن سازی چاه به كار می‌رود از مأموريت‌های سرويس توپک  RTTS به شمار می‌آيد. تزريق تحت فشار سيال همانند گل حفاری و يا سيمان به درون شكستگی‌های ديواره چاه برای اطمينان از وجود سيمان كافی در نقاط لازم چون لبه آستری و اطراف كفشک جداری از ديگر مأموريت‌های اين توپک به شمار می‌رود. توپک آزمايش خشک لبه آستری  (DRY TEST) حدودمعمولا 70 متر بالاتر از لبه آستری نصب می‌شود تا طي يک فرايند عملياتی ميزان، نشتی و نفوذ سيال درون سازند را به کمک انواع فشارسج ها و دماسنج های (گیج های دما و فشار)درون چاه اندازه‌گيری كند.


دوره تخصصی لایه ازمایی   دوره تخصصی لایه ازمایی

 


خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "