صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   ژئوفیزیک

به طور خلاصه به علم ژئوفيزيك مطالعه زمين با استفاده از روش‌هاي فيزيكي گويند. آغاز علم ژئوفيزيك به كشف گيلبرت درباره مغناطيس زمين و تئوري نيوتن درباره نيروي گراني زمين بر مي‌گردد. مطالعات ژئوفيزيكي برخلاف مطالعات زمين‌شناسي بيشتر كمي و غير توصيفي‌اند تا كيفي و توصيفي. هدف اصلي بررسي‌هاي ژئوفيزيكي، تعيين محل ساختارهاي زمين‌شناسي و درصورت امكان اندازه‌گيري ابعاد و ويژگي‌هاي فيزيكي آنهاست. مثلاً در اكتشاف نفت، هدف به دست‌آوردن اطلاعات ساختاري است زيرا نفت با عوارض خاصي مثل طاقديس، گسل و در ارتباط است.

 

اصول ژئوفیزیک اکنشافی


   روش‌هاي ژئوفيزيكي به صورت گسترده‌اي در اكتشاف نفت استفاده مي‌شوند. پيشرفت‌هاي اين روش‌ها در اثر گسترش ابزارهاي دقيق‌تر و پيچيده‌تر براي كسب اطلاعات و هم چنين ظهور كامپيوترهاي بسيار سريع براي پردازش داده‌هاي حاصل شده است.

   به طور كلي ژئوفيزيك به دو دسته ژئوفيزيك علمي و ژئوفيزيك عملي تقسيم مي‌شود:

ژئوفيزيك علمی :

   بررسي و شناسايي بعضي از خصوصيات فيزيكي زمين كه خود به بخش‌هاي كوچكتري تقسيم مي‌شود:
   ـ ژئودزي و گراني‌سنجي: مطالعه شكل و ميدان گرانش زمين
   ـ لرزه‌شناسي: مطالعه زمين لرزه‌ها و ارتعاشات حاصل از انفجار هسته‌اي و شيميايي
   ـ ژئومغناطيس و ژئوالكتريكي: مطالعه مغناطيس زمين و پديده‌هاي الكتريكي آن
   ـ ژئوترمومتري: مطالعه ويژگي‌هاي حرارتي زمين
   ـ تكتونوفيزيك: مطالعه جنبه‌هاي فيزيكي تكتونيك جهاني و منطقه‌اي
   ـ ژئوكاسموگرافي: مطالعه و بحث درباره منشأ زمين
   ـ ژئوكرونولوژي: مطالعه و بحث درباره تاريج زمين و زمان حوادث آن
   همچنين علوم ديگر از قبيل هواشناسي و فضاشناسي در محدوده علم ژئوفيزيك قرار مي‌گيرند.

ژئوفيزيك عملي (كاربردي يا اكتشافي) : استفاده از روش‌هاي ژئوفيزيكي و اندازه‌گيري خصوصيات فيزيكي سنگ‌هاي زيرسطحي براي اكتشاف ذخاير پنهان شده در زير زمين (از قبيل نفت، گاز، آب، كاني‌ها و ) و يا براي مقاصد مهندسي كه به سه بخش تقسيم مي‌شود.

   ـ دورسنجي: مطالعه خصوصيات سنگ‌هاي سطح زمين با استفاده از ماهواره در مقياس بسيار بزرگ كه تشعشعات و امواج راداري، مايكروويو و مادون قرمز توسط دوربين‌هاي مخصوصي ثبت مي‌گردند.
 

  ـ چاه‌پيمايي يا چاه‌نگاري: مطالعه و بررسي درون زمين با استفاده از دستگاههاي پايين رونده كه بيشتر از ساير روش‌هاي ژئوفيزيكي مورد توجه زمين‌شناسان است.
 

  ـ ژئوفيزيك سطحي (Surface Geophysic): مطالعه خصوصيات فيزيكي سنگ‌هاي سطحي و دريايي و زميني انجام مي‌شود. روش‌هاي مطالعه ژئوفيزيك سطحي بسيار گوناگون است

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "