صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   کتب گروه حفاری و تکمیل چاه

 Applied drilling Engineering

 

Book   applied drilling engineering (adam t. bourgoyne jr.) spe 1991 (508p)

 

 

Adam T. Bourgoyne Jr

Professor of Petroleum Engineering, Lousiana state U

 

خانه مهندسی معدن
Applied Open Hole Log Analysis

 

Applied Open Hole Log Analysis

 

by

James Brock

 

خانه مهندسی معدن

 

 

Composion And Properties Of Drilling

 

Composion And Properties Of Drilling

 

 

 Edition 5th

by

H. C. H. Darley

George R. Gray

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Drilling Eng Workbook

 

Drilling Eng Workbook

 

By

Baker Hughes

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Drilling Fluids Manual

 

 

 

Drilling Fluids Manual

 

 

 

 

 

خانه مهندسی معدن

 

 

 

Drilling Fluids Processing Handbook

 

 

Drilling Fluids Processing Handbook

 

 

خانه مهندسی معدن