صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   گروه مخازن و چاه آزمايی

اعضای هیئت علمی گروه  مخازن و چاه آزمایی خانه مهندسی نفت ایران

 

 میلاد مقصودی مدیر خانه مهندسی نفت ایران

 

 

 نوید میرجردوی موسس دپارتمان تخصصی مهندسی نفت راهیان نفت

 

 

 مهندس صفدریان مدیر گروه مخازن و چاه آزمایی

 

بهروز حریمی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت ایران

مهندس مقصودی

مدیر و موسس 

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس میرجردوی

مدرس دوره های ارشد

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس صفدریان

مدیر گروه مخازن 

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 دکتر حریمی

عضو هيئت علمی

دکتری مهندسی نفت

 

 

 

 

 سید حامد حاجی سیدی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت


 

 مهندس عسگری

 

 مجتبی خزایی عضو هیئت علمی خانه مهندسی نفت ایران


 مهندس کردونی

مدرس مدعو

کارشناس ارشد مهندسی نفت

 

 مهندس حاجی سیدی

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 مهندس عسگری

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 مهندس خزاعی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

فرشاد جعفری مدرس دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت

 

مهدی رضوی فر

 

مهندس یوسفی مدر دوره های نرم افزاری خانه مهندسی نفت


 

مهندس قادری


مهندس جعفری

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

دکتر رضوی فر

عضو هیئت علمی

دکتری مهندسی نفت

 

مهندس یوسفی

مدرس مدعو

دکتری مهندسی نفت

 

مهندس قادری

مدرس مدعو

کارشناس ارشد مهندسی نفت

 

 


 

 


 

فرخ رمزی پور مدرس دوره های تخصصی خانه مهندسی نفت ایران


مهندس میساقی مکوند

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مکانیک سیالات

 

مهندس تقوی نژاد

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس سیاحتی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

مهندس رمزی پور

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 


 


 


 


مهندس وحدانی

مدرس مدعو

کارشناسی ارشد  مهندسی نفت

مهندس صالحی

عضو هيئت علمی

کارشناس ارشد مهندسی شیمی

 

مهندس صالح زاده

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

مهندس گلستان

عضو هيئت علمی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "