صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   نرم افزار Geolog بخش NMR

 

 

 

نرم افزار Geolog

 

دوره تفسیر و پردازش نمودارهای NMR

 

دوره تفسیر نمودار پتروفیزیکی NMR  بااستفاده از نرم افزار Geolog

 

 

عنوان دوره

کد دوره

دوره فشرده

شهریه آزاد (تومان)

شهریه دانشجویی (تومان)

تفسیر نمودار پتروفیزیکی NMR  

GEO - 03

8  جلسه

410000

230000

 

هدف دوره :

 

·     تفسیر و ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی NMR  با استفاده از نرم افزار Geolog  می باشد.

 

 

محتوای دوره :

 

تئوری NMR توانمندی ها و خروجی های آن

بارگذاری داده ها

کنترل کیفی داده ها

پردازش داده ها: کالیبراسیون تخلخل، محاسبه زاویه فاز، فیلتر زاویه فاز، جدایش سیگنال و نویز، فیلتر سیگنال

آنالیز T2

تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای پردازش شده

 

 

حداقل مدرک ورود به دوره :

 

·       داشتن شرايط عمومي ورود به دوره هاي آموزش عالي آزاد

·       گذراندن دوره مقدماتی نرم افزار Geolog

·       داشتن رشته تحصیلی کارشناسی مهندسی نفت، مهندسی معدن، زمین شناسی و رشته های مرتبط

·       گذراندن درس زمین شناسی عمومی و چاه پیمایی  در مقطع کارشناسی

·       تبصره: چنانچه داوطلبي داراي مدرک تحصيلي از مراکز علمي خارج از کشور باشد درصورتيكه مورد تاييد  قرار گيرد و در صورت احراز شرايط پذيرفته خواهد شد.

 

 

تواناييهاي مورد انتظار دانشپذيرفتگان دوره :

 

·        دانشپذيران پس از طي اين دوره  قادر خواهند بود : 

 مسلط می شوند.NMR  به تفسیر و ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی

 

 

منابع دوره :

 

·       کتاب تفسیر و ارزیابی نمودارهای پتروفیزیکی NMR، انتشارات موسسه آموزش عالی آزاد نگاره، میلاد مقصودی، سلماز عابدی ( در دست چاپ)

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "