صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   اهمیت مدارک دوره های خانه مهندسی نفت

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز می‌رسانیم، با هدف ارتقاء سطح آموزشی دوره ها و به منظور ارزیابی دقیق دانشجویان، پس از اتمام کلیه دوره های آزمايشگاهی، تخصصی و عملیاتی و نرم افزاری، خانه مهندسی نفت اقدام به برگزاری آزمون پایانی نموده و با توجه به شرایط مطرح شده یکی از مدارک معتبر زیردر پایان دوره اعطا می شود :

 

1- ارائه مدرک معتبر از خانه مهندسی نفت ایران با تایید شرکت های ملی حفاری، شرکت نفت و ... با توجه به دوره مد نظر : ( این نوع مدرک بصورت رایگان بعد از گذراندن دوره و پاسخگویی به همورک تعیین شده صادر می گردد)

با توجه به هماهنگی های قانونی صورت گرفته با " واحد آموزش علمی و کاربردی شرکت های مختلف نفتی"، چنانچه متخصصی موفق شود در دوره های عملیاتی و تعریف شده در "خانه مهندسی نفت" شرکت کند و با کیفیت آموزشی قابل قبول و همچنین حد نصاب زمانی مورد نظر  خانه مهندسی نفت ایران را پشت سر گذارد، از سوی خانه مهندسی نفت، طبق مصوبه به تاریخ  11/ 01/ 1396  به افراد شرکت کننده مدرک معتبر زیرتقدیم می گردد :


مدرک خانه مهندسی نفت ایران و شرکت ملی حفاری

 

 

2- ارائه مدرک معتبر از وزارت علوم تحقیقات و فناوری:  ( این مدرک بنا بردرخواست شرکت کننده و با پرداخت 500 هزار تومان برای هر دوره می باشد ) :

با توجه به هماهنگی های قانونی صورت گرفته با "وزارت علوم تحقیقات و فناوری"، چنانچه متخصصی موفق شود در دوره های مشخص و تعریف شده در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری "خانه مهندسی نفت" شرکت کند و با کیفیت آموزشی قابل قبول و همچنین حد نصاب زمانی مورد نظر وزارت علوم را پشت سر گذارد، از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، طبق مصوبه به تاریخ  19 / 09/ 1392  به افراد شرکت کننده مدرک معتبرتقدیم می‌گردد که این مدرک قابل ترجمه و تایید قوه قضاییه و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و از سال 1398 قابل پیگیری در سایت وزارت علوم به نشانی می باشد.

 

نمونه مدرک از سال 1398 به بعد

نمونه مدارک وزارت علوم

 


 

خانه مهندسی نفت

گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور