صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های برگزار شده در فصل بهار

تقویم خانه مهندسی نفت تهران در فصل بهار 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

توضیحات

رزرو آنلاین با 5٪ تخفیف مازاد

GEO01

دوره مقدماتی تفسیر نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

20 و 21 فروردین ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

MAT01

دوره مقدماتی نرم افزار  Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

20 و 21 فروردین ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

برگزار شده

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از  نرم افزار Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

27 و 28 فروردین ماه

مهندس میرعباسی

کلیک کنید

برگزار شده

PET01

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

3 و 4 اردیبهشت ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

SUR01

دوره مقدماتی تفسیر داده های ژئوشیمیایی با استفاده از نرم افزار Surfer

8 جلسه ( 12 ساعت )

3 و 4 اردیبهشت ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

6 جلسه ( 9 ساعت )

10 و 11 اردیبهشت ماه

مهندس میرعباسی

کلیک کنید

برگزار شده

GEO02

دوره پیشرفته آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزارGeolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

17 و 18 اردیبهشت ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

 برگزار شده

CMG01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار CMG

8 جلسه ( 12 ساعت )

17 الی 18 اردیبهشت ماه

مهندس آذری

کلیک کنید

برگزار شده

SAPH01

دوره مقدماتی آنالیز چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه ( 12 ساعت )

17 و 18 اردیبهشت ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده

GIS01

دوره مقدماتی سیستم اطلاعات مکانی به اختصار Arc GIS

8 جلسه ( 12 ساعت )

24 و 25 اردیبهشت ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و  22 و 24 اردیبهشت ماه

مهندس یوسفی

کلیک کنید

برگزار شده

PIP01

دوره مقدماتی و تخصصی نرم افزار Pipesim

6 جلسه ( 9 ساعت )

31  اردیبهشت ماه و  1 خرداد ماه

مهندس شاه مرادی

کلیک کنید

برگزارشده

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

7 و 8 خرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 برگزار شده

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

ويژه دانشجویان ارشد زمین شناسی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

8 جلسه ( 12 ساعت )

13 الی 15 خرداد ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

 برگزار شده

PIP02

دوره پیشرفته و تخصصی نرم افزار Pipesim

8 جلسه ( 12 ساعت )

21 و 22 خرداد ماه

مهندس شاه مرادی

کلیک کنید

برگزار شده 

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 الی 22 خرداد ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "