صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های برگزار شده در فصل تابستان

تقویم خانه مهندسی نفت تهران در  تابستان 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

توضیحات

رزرو آنلاین با 5٪ تخفیف مازاد

ISI

همایش چگونه یک محقق درجه یک شویم ؟

(رایگان)

3 ساعت

19 تیر ماه

دکتر اکبرزاده

کلیک کنید

برگزار شده

Surfer03

دوره جامع تفسیر داده های ژیوشیمیایی با نرم افزار Surfer

6 جلسه ( 9 ساعت )

25  و 26 تیر ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده

Mat01

دوره مقدماتی نرم افزار Matlab

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 مرداد ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

برگزار شده

ISI

همایش راهکارهای موفقیت بورسیه گیری (دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)

3 ساعت

2 مرداد ماه

دکتر اکبرزاده

کلیک کنید

برگزار شده

GEO01

دوره مقدماتی تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 مرداد ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 مرداد ماه

مهندس میرعباسی

کلیک کنید

برگزار شده

ISI

دوره جامع چگونه یک محقق درجه 1 شویم ؟

10 جلسه ( 30  ساعت )

 

شروع دوره 8 مرداد ماه

( 5روز  آخر هفته ها 5 شنبه و جمعه)

 

دکتر اکبرزاده

کلیک کنید

برگزار شده

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

8 و 9 مرداد ماه

مهندس صفدریان

کلیک کنید

 برگزارشده

PET02

دوره پیشرفته مدلسازی ساختاری و شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

 9مرداد ماه و 16 مرداد ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

15 و 16 مرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

برگزار شده

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

22 و 23 مرداد ماه

مهندس یوسفی

کلیک کنید

برگزار شده

GEO02

دوره پیشرفته آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

22 و 23 مرداد ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار ‌Drill Office

6 جلسه ( 9 ساعت )

29 و 30 مرداد ماه

مهندس میرعباسی

کلیک کنید

برگزار شده

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

28 و  و30 مرداد ماه  و 1 شهریورماه

مهندس نوری

کلیک کنید

 برگزار شده

LDK02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6جلسه ( 9 ساعت )

29 و 30 مرداد ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

برگزار شده

SUR03

دوره جامع نرم افزار تفسیر داده های ژئوشیمیایی با نرم افزار Surfer

8 جلسه ( 12 ساعت )

28 الی 30 مرداد ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده 

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار ‌Drill Office

6جلسه ( 9 ساعت )

5 و 6 شهریور ماه

مهندس میرعباسی

کلیک کنید

برگزار شده

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

5 و 6 شهریور ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

برگزار شده

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارEclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

 به 26 و 27 شهریور ماه موکول شد

مهندس یوسفی

کلیک کنید

برگزار شده

GIS03

دوره جامع سیستم اطلاعات مکانی Arc GIS ویژه مهندسی نفت

12 جلسه ( 18 ساعت )

19الی 20شهریور ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

برگزار شده

LDK02

دوره پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

19و 20 شهریور ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

برگزار شده

PET02

دوره پیشرفته مدلسازی ساختاری و شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

26 و 27 شهریور ماه

مهندس نوری

کلیک کنید

برگزار شده

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "