صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های برگزار شده در فصل پاييز

تقویم خانه مهندسی نفت تهران در  پاییز 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

وضعیت

رزرو آنلاین با 5٪ تخفیف مازاد

GIS01

دوره تفسیر داده های مکانی به اخنصار GIS

6 جلسه ( 9 ساعت )

9 و 10  مهرماه

مهندس مقصودی

برگزار شده

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

6 جلسه ( 9 ساعت )

9 و 10  مهرماه

مهندس فرمانبر

برگزار شده

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

16 و 17 مهرماه

مهندس رستگارنیا

برگزار شده

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 100Eclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

23 و 24 مهرماه

مهندس صفدریان

برگزار شده

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

7 و 8 آبان ماه

مهندس مطلق

برگزار شده

VBA

ماکرونویسی در نرم افزار اکسل با مثال های کاربردی برای مهندسان شیمی و نفت

8 جلسه ( 12 ساعت )

7 و 8 آبان ماه

مهندس سیاحتی

برگزار شده

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار ‌Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

14 و 15 آبان ماه

مهندس مطلق

برگزار شده

 

Mat02

دوره مقدماتی نرم افزار Matlab

8 جلسه ( 12 ساعت )

28 و 29 آبان ماه

دکتر حریمی

برگزار شده

 

PET01

دوره مقدماتی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

28 و 29 آبان ماه

مهندس مهدی پور

برگزار شده

MBAL

محاسبات موازنه مواد و کاربردهای آن در مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار MBal

8 جلسه ( 12 ساعت )

5  و 6  آذر ماه

مهندس سیاحتی

برگزار شده

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 300 Eclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

5  و 6  آذر ماه

مهندس صفدریان

برگزار شده

PET03

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار PETREL RE

8 جلسه ( 12 ساعت )

5  و 6  آذر ماه

مهندس فراست

برگزار شده

 

GEO02

دوره پیشرفته تفسیر و ارزیابی نمودار های پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار  Geolog

8 جلسه ( 12 ساعت )

5 و 6 آذر ماه

مهندس رستگارنیا

برگزار شده

VIS03

دوره جامع عملیات لرزه نگاری و اصول ژئوفیزیکی با نرم افزار Vistaو Seisee  

12 جلسه ( 18 ساعت )

11 الی 13 آذر ماه

مهندس طاهری نژاد

برگزار شده

 

MAT02

دوره پیشرفته نرم افزارMATLAB

8 جلسه (12 ساعت )

19 و 20 آذر ماه

دکتر حریمی

برگزار شده

LDK02

دوره  پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

19 و 20 آذر ماه

مهندس مطلق

برگزار شده

 

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

25 الی 27 آذر ماه

مهندس مهدی پور

برگزار شده

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

10جلسه ( 15 ساعت )

25 الی 27 آذر ماه

مهندس ظهوریان

برگزار شده

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "