صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های برگزار شده در فصل زمستان

تقویم خانه مهندسی نفت تهران در  زمستان 1394

کد دوره

دوره

مدت زمان دوره

تاریخ برگزاری

استاد

مباحث دوره

رزرو آنلاین با 5٪ تخفیف مازاد

Mat01

دوره مقدماتی نرم افزار Matlab

8 جلسه ( 12 ساعت )

10 و 11 دی ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

 

DO01

دوره مقدماتی طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

6 جلسه ( 9 ساعت )

17 و 18 دی ماه

مهندس عظیمی

کلیک کنید

 

PET03

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار PETREL RE

8 جلسه ( 12 ساعت )

17 و 18 دی ماه

مهندس عسگری

کلیک کنید

 

Olga

دوره جامع نرم افزار Olga  ویژه مهندسی نفت

8 جلسه ( 12 ساعت )

24 و 25 دی ماه

مهندس حمید

کلیک کنید

 

PET01

دوره مقدماتی مدلسازی ساختاری و شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

24 و 25 دی ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

 

LDK01

دوره مقدماتی نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 بهمن ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 

GIS01

دوره تفسیر داده های مکانی به اخنصار GIS

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 بهمن ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

 

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

1 و 2 بهمن ماه

مهندس بیات

کلیک کنید

 

DO02

دوره پیشرفته طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار ‌Drill Office

8 جلسه ( 12 ساعت )

1 و 2 بهمن ماه

مهندس عظیمی

کلیک کنید

 

Mat02

دوره پیشرفته نرم افزار Matlab

8 جلسه ( 12 ساعت )

22 و 23 بهمن ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

 

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 100Eclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

15 و 16 بهمن ماه

مهندس صفدریان

کلیک کنید

 

VBA

ماکرونویسی در نرم افزار اکسل با مثال های کاربردی برای مهندسان شیمی و نفت

8 جلسه ( 12 ساعت )

15 و 16 بهمن ماه

مهندس سیاحتی

کلیک کنید

 

LDK02

دوره  پیشرفته نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

6 جلسه ( 9 ساعت )

15 و 16 بهمن ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 

Mat03

دوره جامع نرم افزار Matlab

16 جلسه ( 24ساعت )

15 و 16 بهمن ماه- 14 و 21 اسفند ماه

دکتر حریمی

کلیک کنید

 

 

PET01

دوره مقدماتی آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

29 و 30  بهمن ماه

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

 

 

GIS02

دوره پیشرفته تفسیر داده های مکانی به اخنصار GIS

8 جلسه (12 ساعت )

29 و 30  بهمن ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

 

PVTi

دوره جامع نرم افزار PVTI

8 جلسه ( 12 ساعت )

29 و 30  بهمن ماه

مهندس خزایی

کلیک کنید

 

GEO01

دوره مقدماتی آشنایی با نمودارهای پتروفیزیکی با استفاده از نرم افزار Geolog

6 جلسه ( 9 ساعت )

29 و 30  بهمن ماه

مهندس احمدی

کلیک کنید

 

MBAL

محاسبات موازنه مواد و کاربردهای آن در مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار MBal

8 جلسه ( 12 ساعت )

6 و 7 اسفند ماه

مهندس سیاحتی

کلیک کنید

 

LDK03

دوره  جامع نرم افزار تخصصی مهندسی حفاری LandMark

12 جلسه ( 18ساعت)

5 الی 7 اسفند ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 

 

SPH03

دوره جامع چاه آزمایی با نرم افزار Saphir

12 جلسه ( 18ساعت)

5 الی 7 اسفند ماه

مهندس مقصودی

کلیک کنید

 

EM03

دوره جامع تفسیر لاگ های تولیدی با نرم افزار Emeraude

12 جلسه ( 18ساعت)

12 الی 14 اسفند ماه

مهندس میرزایی

کلیک کنید

 

ECL01

دوره مقدماتی شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 100Eclipse

8 جلسه ( 12ساعت)

13 و 14 اسفند ماه

مهندس صفدریان

کلیک کنید

 

GEO02

دوره پیشرفته نرم افزار  Geolog

FMI/NMR/DSI

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 اسفند ماه

مهندس مرتضوی

کلیک کنید

 

PVTi

دوره جامع نرم افزار PVTI

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 اسفند ماه

مهندس خزایی

کلیک کنید

 

PET03

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار PETREL RE

8 جلسه ( 12 ساعت )

20 و 21 اسفند ماه

مهندس عسگری

کلیک کنید

 

 

DO03

دوره جامع  طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drill Office

12 جلسه ( 18ساعت)

19 الی 21 اسفند ماه

مهندس مطلق

کلیک کنید

 

TLog

دوره جامع  تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار  Techlog   

12 جلسه ( 18ساعت)

22 و 23 اسفند ماه

مهندس طاهری نژاد

کلیک کنید

 

 

PET02

دوره پیشرفته آنالیز زمین آماری و مدلسازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه ( 12 ساعت )

فروردین ماه 1395

مهندس مهدی پور

کلیک کنید

 

 

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار 300 Eclipse

8 جلسه ( 12 ساعت )

فروردین ماه 1395

مهندس صفدریان

کلیک کنید

 

 

 

خانه مهندسی نفت

" گامی تخصصی بسوی اشتغال در صنعت نفت کشور "