صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل پاییز و زمستان 1397

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  پاییز و زمستان 1397

کد دوره و مباحث

عنوان دوره

مدت دوره

تاریخ دوره

دانلود رزومه استاد

ثبت نام


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

4 الی 6 مهر ماه

مهندس صالحی

 

 

GEO02

دوره پیشرفته تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

8 جلسه

5 و 6 مهرماه

مهندس احمدی

 

ECL02

دوره پیشرفته شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

8 جلسه

5 و 6 مهرماه

مهندس صفدریان

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

12 و13 مهرماه

مهندس عسگری

 

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

26 و 27 مهرماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

3و 4و 10 و11 و 24 و 25 آبان ماه

مهندس علیزاده

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

2 الی 4 آبان ماه

مهندس مطلق

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

8 الی 11 آبان ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 


E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

10 و 11 آبان ماه

مهندس احمدی

 

 


MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

10 و 11 و 24 و 25 آبان ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

3 و 4 و 10 و 11 آبان ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

23 الی 25 آبان ماه

مهندس مطلق

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

29و 30 آذر ماه

مهندس مهدی پور

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

23 الی 25 آبان ماه

مهندس احمدی

 

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار MATLAB

18 ساعت

7 الی 9 آذر ماه

مهندس صالح زاده

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

7 الی 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

1و 2و 8 و 9 آذر ماه

مهندس علیزاده

 

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

14 الی 16 آذر ماه

مهندس صالحی

 

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

7 الی 9 آذر ماه

مهندس مطلق

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16 جلسه

8 و 9 و 15 و 16 آذر ماه

مهندس احمدی

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

22 و 23 و 29 و 30

 آذر ماه

مهندس صفدریان

 


CCI03

دوره جامع بازرسی پوشش رنگ و عایق

12 جلسه

29 و 30 آذرماه

6و 7 دی ماه

دکتر قدیمی

 

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

30 آذرماه

مهندس مقصودی

 

G03

دوره جامع  و تخصصی زمین آمار

8 جلسه

 

با عرض معذرت خواهی

به تاریخ 16 و 17 اسفندماه سال جاری موکول شدمهندس مهدی پور

 

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

28 الی 30 آذرماه

دکتر صداقت زاده

 

 

 

CDL

دوره جامع Casing Design با نرم افزار LandMark

16 جلسه

6 و 7 و 13 و 14 دی ماه

مهندس مطلق

 

 

WPL

دوره پیشرفته wellPlan با نرم افزار LandMark

16 جلسه

20و 21 و 27 و 28 دی ماه

مهندس مطلق

 

 


DC

دوره جامع مدلسازی چینه ای با نرم افزار داینوسیس

8 جلسه

20 و 21 دی ماه

مهندس مهدی پور

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

4و 5 و 11 و 12

بهمن ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

4و 5و 11 و 12 و 18 و 19 بهمن ماه

مهندس علیزاده

 

 

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

 1 الی 3 اسفند ماه

مهندس مهدی پور

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

24 الی 26 بهمن ماه

مهندس علیزاده

 

 

 

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX(Drilling Office X)

18 ساعت

24 الی 26 بهمن ماه

مهندس مطلق

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

9 جلسه

22 و 23 و 24 اسفند ماه

مهندس قادری

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

2 و 3 و 9 و 10 اسفند ماه

مهندس علیزاده

 

 

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

8 الی 10 اسفند ماه

دکتر صداقت زاده

 

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار Drilling Office

14 جلسه

8 الی 10 اسفند ماه

مهندس مطلق

 

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

15 الی 17 اسفند ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

22 و 23 و 24 اسفند ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

9و10و16و17  اسفند ماه

مهندس صالحی

CMG

 دوره جامع و نیمه خصوصی نرم افزار CMG

8 جلسه

16و17  اسفند ماه

مهندس محسنی تبار

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

16 و 17 و 23 و 24 اسفند ماه

مهندس احمدی