صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1398

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  بهار و تابستان 1398

کد دوره و مباحث

عنوان دوره

مدت دوره

تاریخ دوره

دانلود رزومه استاد

ثبت نام

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

29 و 30 فروردین ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

29 و 30 فروردین ماه 5 و6 و 12 و13 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

 

 

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

4 الی 6 اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از

 نرم افزار  Drilling Office 

14 جلسه

12 و 13 و 19 و 20 اردیبهشت ماه

مهندس مطلق

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

 19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

مهندس قادری

 

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

12 و 13 و 19 و 20 اردیبهشت ماه

مهندس صالحی

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 

E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

26 و 27 اردیبهشت ماه

مهندس احمدی

 

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

19 و20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

مهندس علیزاده

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

19 و 20 و 26 و 27 اردیبهشت ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16 جلسه

2 و 3 و 9 و 10 خرداد ماه

مهندس احمدی

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس عسگری

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس احمدی

 

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار MATLAB

18 ساعت

8 الی 10 خرداد ماه

مهندس صالح زاده

 

 

Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

23 و 24 و 30 و 31 خرداد ماه

مهندس صالحی

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس علیزاده

 

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

22 الی 24 خرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

31 خرداد

مهندس مقصودی

 

 

CDL

دوره جامع Casing Design با نرم افزار LandMark

16 جلسه

6 و 7 و 13 و 14 تیر ماه

مهندس مطلق

 

 

WPL

دوره پیشرفته wellPlan با نرم افزار LandMark

16 جلسه

20و 21 و 27 و 28 تیر ماه

مهندس مطلق

 

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

20 و 21 و 27 و 28

تیر ماه

سرکار خانم مهندس هاشمیان

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

20 و 21 و 27 و 28 تیر ماه و 3 و 4 مردادماه

مهندس علیزاده

 

 

 


PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای ( سایزمیک )  با استفاده از نرم افزارPetrel

8 جلسه

 این دوره به 30 مرداد الی 1 شهریور منتقل شد

مهندس مهدی پور

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

 

با عرض معذرت خواهی

این دوره به 3 الی 5 مهر ماه منتقل شد


مهندس علیزاده

 

 

 

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

2 الی 4 مرداد ماه

مهندس مطلق

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

9 جلسه

3و 4و 10 و11 مرداد ماه

مهندس قادری

 

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

7 و 8 و 14 و 15 شهریور ماه

مهندس علیزاده

 


TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

16 و 17 و 18 مرداد ماه

دکتر صداقت زاده

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از Drilling Office

14 جلسه

10 و 11و 17 و 18 مرداد ماه

مهندس مطلق

 

 

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

گروه اول 10 و 11و 17 و 18 مرداد ماه

گروه دوم 23 الی 26 شهریور ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

30 و 31 مرداد و 1 شهریور

مهندس تقوی نژاد

 

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

این دوره 2 الی 5 مهر برگزار می گردد

مهندس صالحی

 

CMG

 دوره جامع نرم افزار CMG

8 جلسه

30 و 31 مرداد و 1 شهریور

مهندس محسنی تبار

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

7 و 8 و 14 و 15 شهریور ماه

مهندس احمدی

 


Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

7 و 8 و 14 و 15 شهریور ماه

مهندس صالحی

 

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار MATLAB

18 ساعت

13و 14 و 15 شهریور ماه

مهندس صالح زاده

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

14 و 15و 20 و 21و 28 و 29 شهریور ماه

مهندس علیزاده

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار LANDMARK

12جلسه

20 الی 22 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

22 شهریور ماه

مهندس مقصودی

 

 

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

20 و 21 و 22 شهریور ماه

مهندس محسنی تبار

 

 

DC

دوره جامع مدلسازی چینه ای با نرم افزار داینوسیس

8 جلسه

20 و 21 و 22 شهریور ماه

مهندس مهدی پور

 

 

G03

دوره جامع  و تخصصی زمین آمار

8 جلسه

27 الی 29 شهریور ماه