صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1399

تقویم خانه مهندسی نفت ایران - تهران در  بهار و تابستان 1399

کد دوره و مباحث

عنوان دوره

مدت دوره

تاریخ دوره

دانلود رزومه استاد

ثبت نام

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

11و12و18و19اردیبهشت

دکتر اقبال احمدی

 

 

PIPING

دوره جامع تئوری پایپینگ

40 ساعت

11و12و18و19و25و26اردیبهشت

مهندس علیزاده

 

 

PHN

 دوره جامع نرم افزار پایتون

16 جلسه

25و26اردیبهشت و 1و2 خرداد

مهندس ساکی

C03

دوره جامع مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

25و26اردیبهشت و 1و2 خرداد

مهندس علیزاده

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

31اردیبهشت و 1و2 خرداد

مهندس مطلق

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

1و2و8و9 خردادماه

مهندس کردونی

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9 جلسه

1و2و8و9خردادماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

5 جلسه

8خردادماه

مهندس مقصودی

 

E03

دوره جامع PLT  با نرم افزار Emeraude

8 جلسه

8و9خردادماه

مهندس احمدی

 

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از

 نرم افزار  Drilling Office 

14 جلسه

7 الی 9خردادماه

مهندس مطلق

 

IWCF01

دوره جامع  IWCF سطح یک

18 ساعت

لازم به ذکر است این دوره در شهریورماه برگزار خواهدشد.

کارشناس ارشد شبیه سازی حفاری و کنترل فوران

 

 

 

LDK03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم‌افزار LANDMARK

12جلسه

8 و 9و 22و 23 خردادماه

مهندس مطلق

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

8و9و22و23خردادماه

 

مهندس مهدی پور

 - سرکار خانم مهندس هاشمیان


 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

21و22و23خردادماه

مهندس علیزاده

 

Olga 03

دوره جامع نرم افزار تخصصی Olga

16جلسه

22و23و29و30خردادماه

مهندس صالحی

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه‌پیمایی نرم افزار Geolog

16 جلسه

22و23و29و30خردادماه

مهندس احمدی

 

 

PET RE

دوره جامع شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

29و30خردادماه

مهندس عسگری

 

TLog03

دوره جامع تفسیر لاگ با استفاده از نرم افزار Techlog  

12جلسه

27و29و30خردادماه

مهندس احمدی

 

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم‌افزار MATLAB

18ساعت

27و29و30خردادماه

مهندس صالح زاده

 

SYS03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار SYSDRILL

14 جلسه

27و29و30خردادماه

مهندس مطلق

 

PET04

دوره جامع تفسیر لرزه ای (سایزمیک) با استفاده از نرم افزارPetrel

8جلسه

20و21 شهریورماه

مهندس مهدی پور

 

CDL

دوره جامع Casing Design با نرم افزار LandMark

16 جلسه

5و6و12و13تیرماه

مهندس مطلق

 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

12جلسه

5و6و12و13تیرماه

دکتر اقبال احمدی

 

Piping

دوره جامع تئوری Piping

24 ساعت

 شروع 11 مهرماه/ جمعه ها

مهندس علیزاده

 

WPL

دوره پیشرفته wellPlan با نرم افزار LandMark

16 جلسه

18 الی 20 تیرماه

مهندس مطلق

 

PHN

دوره جامع نرم افزار پایتون

28 ساعت

19و20و26و27تیر

مهندس ساکی

 

C03

دوره جامع  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزار Comsol 

24 ساعت

26و27 تیرماه و 2و3مرداد

 

مهندس علیزاده

 

 

ECL03

دوره جامع شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

16 جلسه

26و27 تیرماه و 2و3مرداد

مهندس کردونی

 

DOX

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم افزار DOX-Drilling Office X

18 ساعت

1 الی 3 مردادماه

مهندس مطلق

 

PIP03

دوره جامع نرم افزار Pipesim

9جلسه

2و3و9و10مردادماه

مهندس تقوی نژاد

 

PSM

کارگاه پروپوزال نویسی و روش تحقیق

"ویژه دانشجویان ارشد"

8 ساعت

9مرداد

مهندس مقصودی

 

GEO03

دوره جامع تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه پیمایی نرم افزار Geolog

16جلسه

8 الی 10 مردادماه

مهندس مهدی پور

 

 

PDMS

دوره جامع طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18ساعت

15و16و17مردادماه

مهندس علیزاده

 

Olga 03

دوره جامع نرم افزار Olga

24ساعت

16و17و23و24مردادماه

مهندس صالحی

CMG

 دوره جامع نرم افزار CMG

8 جلسه

22 الی24مردادماه

مهندس محسنی تبار

 

DC

دوره جامع مدلسازی چینه ای با نرم افزار داینوسیس

8 جلسه

29 الی31مردادماه

مهندس مهدی پور

 

TPC03

دوره تخصصی بازدید از دکل حفاری

3 روز

لازم به ذکر است این دوره در شهریورماه برگزار خواهدشد.

دکتر صداقت زاده

 

DO03

دوره جامع طراحی عملیات حفاری با استفاده از Drilling Office

14 جلسه

29 الی 31 مردادماه

مهندس مطلق

 

PET03

دوره جامع مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

20 جلسه

این دوره بصورت حضوری20 و 21 و 27 و 28 شهریور تشکیل خواهد شد

 

 - سرکار خانم مهندس هاشمیان


 

MAT03

دوره جامع برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

23 و 24 مرداد
30 و 31 مرداد

دکتر اقبال احمدی

 

MAT04

دوره جامع شبیه سازی مخازن هیدروکربوری با نرم افزار MATLAB

18 ساعت

19 الی 21 شهریورماه

مهندس صالح زاده

 

LDK03