صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما
   دوره های فصل بهار و تابستان 1400

تقویم خانه مهندسی نفت ایران آنلاین (گروهی) / بهار و تابستان 1400

کد دوره و مباحث

عنوان دوره

 (آنلاین)

مدت دوره

تاریخ دوره

دانلود رزومه استاد

ثبت نام

MAT03

دوره جامع آنلاین برنامه نویسی "عمومی- مهندسی نفت" با نرم افزارMATLAB

12جلسه

2 و 3 و 9 و 10 اردیبهشت ماه

دکتر اقبال احمدی

 

 

PET03

دوره جامع آنلاین مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

12جلسه

16 و 17 و 23 و 24 اردیبهشت ماه

 

مهندس ادب نژاد

 

  

ECL03

دوره جامع آنلاین شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

12 جلسه

30 و 31 اردیبهشت و 6 و 7 خرداد ماه

مهندس تقوی نژاد

 

LDK03

دوره جامع آنلاین طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم‌افزار LANDMARK

12جلسه

13 و 14 و 20 و 21 خرداد ماه

مهندس مطلق

 

PIPING

دوره جامع آنلاین تئوری پایپینگ

12جلسه

شروع از 28 خرداد ماه / جمعه ها

مهندس علیزاده

 

 

C03

دوره جامع آنلاین  مدلسازی و شبیه سازی CFD با استفاده از نرم افزاری Comsol

12جلسه

27 و 28 خرداد و 3 و 4 تیر ماه

مهندس پورپروانه

Saphir03

دوره جامع تفسیر نمودارهای چاه آزمایی با استفاده از نرم افزار Saphir

8 جلسه

27 و 28 خرداد و 3 و 4 تیر ماه

مهندس تقوی نژاد

 

PET04

دوره جامع آنلاین تفسیر لرزه ای (سایزمیک) با استفاده از نرم افزارPetrel

8جلسه

10 و 11 و 17 و 18 تیر ماه

مهندس مهدی پور

 

PIP03

دوره جامع آنلاین نرم افزار Pipesim

9 جلسه

24 و 25 و 31 تیر، 1 مرداد ماه

مهندس تقوی نژاد

 

 

MAT03

دوره جامع آنلاین  برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

12جلسه

7و 8 و 14 و 15 مرداد ماه

دکتر اقبال احمدی

 

PET RE

دوره جامع آنلاین شبیه سازی دینامیکی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel RE

8 جلسه

14 و 15 مرداد ماه

مهندس عسگری

 

PET03

دوره جامع آنلاین مدلسازی استاتیک مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزارPetrel

12جلسه

21 و 22 و 28 و 29 مرداد ماه

 

مهندس ادب نژاد

 

  

PDMS

دوره جامع آنلاین طراحی و انجام پروژه های پایپینگ با نرم افزار PDMS

18 ساعت

جمعه ها / شروع 29 مرداد ماه

مهندس علیزاده

 

LDK03

دوره جامع آنلاین طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم‌افزار LANDMARK

12جلسه

4 و 5 و 11 و 12 شهریور ماه

مهندس مطلق

 

ECL03

دوره جامع آنلاین شبیه سازی مخازن نفت و گاز با استفاده از نرم افزار Eclipse

12 جلسه

18 و 19 و 25 و 26 شهریور ماه

مهندس تقوی نژاد

 

GEO03

دوره جامع آنلاین تفسیر پتروفیزیکی نمودارهای چاه‌پیمایی نرم افزار Geolog

16 جلسه

18 و 19 و 25 و 26 شهریور ماه

مهندس مهدی پور

 

 

PIPING

دوره جامع آنلاین تئوری پایپینگ

12جلسه

شروع از 26 شهریور ماه / جمعه ها

مهندس علیزاده

 

 

PET04

دوره جامع آنلاین تفسیر لرزه ای (سایزمیک) با استفاده از نرم افزارPetrel

8جلسه

1 و 2 و 8 و 9 مهر

مهندس مهدی پور

 

SYS03

دوره جامع آنلاین طراحی عملیات حفاری با استفاده از نرم‌افزار SYSDRILL

12جلسه

1 و 2 و 8 و 9 مهر

مهندس مطلق

 

MAT03

دوره جامع آنلاین  برنامه نویسی مهندسی شیمی با استفاده از  نرم افزار Matlab

12جلسه

1 و 2 و 8 و 9 مهر

دکتر اقبال احمدی

 

جهت درخواست دوره های خصوصی و نیمه خصوصی (حضوری و آنلاین)  در تقویم با شماره 02188890015 یا 09352202036 تماس بگیرید