صفحه اصلی
مهندسی نفت
دوره های خانه نفت
تحقيق و توسعه
همکاری با نهادها
اخبار
دانلود
سوالات متداول
9+1 دليل انتخاب ما
درباره ما

مشاوره در زمینه پروژه های علمی و صنعتی:

نحوه بهره گیری از خدمات مشاوره در زمینه پروژه ها

دوستان عزیز برای استفاده از خدمات پروژه های کارگروه تخصصی خانه مهندسی نفت باید فرم رزرو خدمات پروژه ها که در بخش رزرو خدمات پروژه ها موجود است را نکمیل و ارسال نمایید تا در اولین فرصت بعد ازتعیین کارگروه تخصصی مرتبط با شما تماس گرفته شود.